Deca kod logopeda

TAKTILNI SISTEM (AKTIVNOSTI ZA DECU SA TAKTILNOM DISFUNKCIJOM)

Čulo dodira ima značajnu ulogu u određivanju telesnog,mentalnog i emocionalnog ljudskog ponašanja. Da bismo bili organizovani, funkcionalni i zdravi svakome od nas je od detinjstva pa na dalje potrebna taktilna tj. čulna stimulacija. Informacije o čulu dodira dobijamo putem kože u kojoj se nalaze receptori, smešteni od glave do nožnih prstiju. Osećaji pritiska, vibracije, topline, …

TAKTILNI SISTEM (AKTIVNOSTI ZA DECU SA TAKTILNOM DISFUNKCIJOM) Read More »

TEPANJE

Da li ste nekad uhvatili sebe kako se spontano obraćate deci na njihovom bebećem jeziku? Često se dešava da odrasli prilagođavaju svoj govor potrebama i mogućnostima deteta. Oni to rade na različite načine. Upotrebom kraćih rečenica, oponašanja zvukova iz prirode, ponavljanja reči ili fraza i na taj način tepaju detetu (maženje u govoru). Tepanjem odrasli …

TEPANJE Read More »

UČENJE KROZ IGRU – ŠEMA TELA

Dete svoje telo, kao i svet oko sebe, upoznaje putem pokreta. Telesna celovitost je složen proces koji se razvija postepeno, tokom prvih nekoliko godina života deteta, kroz interakciju sa socijalnim okruženjem. Osnova za doživljaj telesne celovitosti stiče se već tokom prvih nekoliko meseci života deteta. Prva oblast draži koju dete uči je oblast usana i …

UČENJE KROZ IGRU – ŠEMA TELA Read More »

VEŽBE ZA RAZVOJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

Na razvoj govorno-jezičkih, socijalnih, kognitivnih i praktičnih sposobnosti mogu negativno da utiču teškoće koje se javljaju u oblasti motorike. U daljem tekstu naćićete nekoliko vežbi koje možete da radite kod kuće, a istovremeno predstavljaju i zabavne igre. POLIGON Poligon je jedna od omiljenih dečijih vežbi (igara). Dete ima potrebu da puzi, skače, preskače, penje se, …

VEŽBE ZA RAZVOJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI Read More »

RAZVOJ ŠAKE (FINE MOTORIKE) KOD DECE I UTICAJ NA GOVOR

Na pitanje čemu služi šaka, većina bi rekla da nam služi da njome nešto radimo.Veliki broj istraživanja u oblasti neurologije dokazuje da je razvoj funkcije šake u direktnoj vezi sa razvojem inteligencije, kao i razvojem govora. Razvoj mozga još intrauterino omogućava bebi da koristi svoju šaku, pa tako možemo, zahvaljujući savremenoj dijagnostici videti da beba …

RAZVOJ ŠAKE (FINE MOTORIKE) KOD DECE I UTICAJ NA GOVOR Read More »

RAZVOJ DECE OD DRUGE DO TREĆE GODINE

Ulaskom u treću godinu života, Vaše dete definitivno prestaje da bude beba, ali veoma intenzivne promene u razvoju su i dalje prisutne. Logopedi ovaj razvoj prate upoređujući razvoj deteta sa očekivanim normama vezanim za govor (komunikaciju), senzomotorni razvoj i socijalno-emocionalno ponašanje. Govor dece od druge do treće godine Dete od dve godine , treba da …

RAZVOJ DECE OD DRUGE DO TREĆE GODINE Read More »

RAZVOJ DECE OD ČETVRTE DO PETE GODINE

Kada kao logopedi govorimo o očekivanom razvoju deteta u određenom periodu, pre svega mislimo na razvoj govora, senzomotorni razvoj i socialno-emocionalno ponašanje. Deca se do sedme godine veoma intenzivno razvijaju i menjaju, a za svaki uzrast postoje parametri koje posmatramo kako bismo procenili ima li odstupanja u razvoju deteta u odnosu na njegove vršnjake. Govor …

RAZVOJ DECE OD ČETVRTE DO PETE GODINE Read More »