Deca kod logopeda

TAKTILNI SISTEM (AKTIVNOSTI ZA DECU SA TAKTILNOM DISFUNKCIJOM)

Čulo dodira ima značajnu ulogu u određivanju telesnog,mentalnog i emocionalnog ljudskog ponašanja. Da bismo bili organizovani, funkcionalni i zdravi svakome od nas je od detinjstva pa na dalje potrebna taktilna tj. čulna stimulacija. Informacije o čulu dodira dobijamo putem kože u kojoj se nalaze receptori, smešteni od glave do nožnih prstiju. Osećaji pritiska, vibracije, topline, …

TAKTILNI SISTEM (AKTIVNOSTI ZA DECU SA TAKTILNOM DISFUNKCIJOM) Read More »

TEPANJE

Da li ste nekad uhvatili sebe kako se spontano obraćate deci na njihovom bebećem jeziku? Često se dešava da odrasli prilagođavaju svoj govor potrebama i mogućnostima deteta. Oni to rade na različite načine. Upotrebom kraćih rečenica, oponašanja zvukova iz prirode, ponavljanja reči ili fraza i na taj način tepaju detetu (maženje u govoru). Tepanjem odrasli …

TEPANJE Read More »

VEŽBE ZA RAZVOJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

Na razvoj govorno-jezičkih, socijalnih, kognitivnih i praktičnih sposobnosti mogu negativno da utiču teškoće koje se javljaju u oblasti motorike. U daljem tekstu naćićete nekoliko vežbi koje možete da radite kod kuće, a istovremeno predstavljaju i zabavne igre. POLIGON Poligon je jedna od omiljenih dečijih vežbi (igara). Dete ima potrebu da puzi, skače, preskače, penje se, …

VEŽBE ZA RAZVOJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI Read More »

RAZVOJ ŠAKE (FINE MOTORIKE) KOD DECE I UTICAJ NA GOVOR

Na pitanje čemu služi šaka, većina bi rekla da nam služi da njome nešto radimo.Veliki broj istraživanja u oblasti neurologije dokazuje da je razvoj funkcije šake u direktnoj vezi sa razvojem inteligencije, kao i razvojem govora. Razvoj mozga još intrauterino omogućava bebi da koristi svoju šaku, pa tako možemo, zahvaljujući savremenoj dijagnostici videti da beba …

RAZVOJ ŠAKE (FINE MOTORIKE) KOD DECE I UTICAJ NA GOVOR Read More »

RAZVOJ DECE OD DRUGE DO TREĆE GODINE

Ulaskom u treću godinu života, Vaše dete definitivno prestaje da bude beba, ali veoma intenzivne promene u razvoju su i dalje prisutne. Logopedi ovaj razvoj prate upoređujući razvoj deteta sa očekivanim normama vezanim za govor (komunikaciju), senzomotorni razvoj i socijalno-emocionalno ponašanje. Govor dece od druge do treće godine Dete od dve godine , treba da …

RAZVOJ DECE OD DRUGE DO TREĆE GODINE Read More »

RAZVOJ DECE OD ČETVRTE DO PETE GODINE

Kada kao logopedi govorimo o očekivanom razvoju deteta u određenom periodu, pre svega mislimo na razvoj govora, senzomotorni razvoj i socialno-emocionalno ponašanje. Deca se do sedme godine veoma intenzivno razvijaju i menjaju, a za svaki uzrast postoje parametri koje posmatramo kako bismo procenili ima li odstupanja u razvoju deteta u odnosu na njegove vršnjake. Govor …

RAZVOJ DECE OD ČETVRTE DO PETE GODINE Read More »