RAZVOJ DECE OD ČETVRTE DO PETE GODINE

Kada kao logopedi govorimo o očekivanom razvoju deteta u određenom periodu, pre svega mislimo na razvoj govora, senzomotorni razvoj i socialno-emocionalno ponašanje. Deca se do sedme godine veoma intenzivno razvijaju i menjaju, a za svaki uzrast postoje parametri koje posmatramo kako bismo procenili ima li odstupanja u razvoju deteta u odnosu na njegove vršnjake.

Govor dece od četvrte do pete godine

Govor deteta od četiri godine je razumljiv i ono govori punim rečenicama. Dete radoznalo sluša priču koju mu pričamo i postavlja pitanje vezano za to što je čulo . U ovom uzrastu, dete može da broji redom do pet, a ima brojne predstave za 2 ili 3. Ponavlja 3 dо 5 (besmislenih) slogova.

Kod petogodišnjaka, govor je u potpunosti gramatičan, dok u rečenicama koriste veznike: јеr, аli, ili.. Dete ovog uzrasta je u stanju da prepričava priče koje je čulo. Takođe, dete ovog uzrasta broji u nizu do 10, a ima brojne predstave za 3 ili 4. Izgovara i koristi 100% konsonanata, i pravilno koristi sve elemente govora.

Senzomotorni razvoj

Kada je u pitanju senzomotorni razvoj, sa četiri godine, dete moze da skakuće na jednoj nozi 3 do 4 puta, više se služi dominantnom rukom, crta figuru čoveka, precrtava (X) i kvadrat, umiva se samo, briše lice i ruke samo, oblači se i skida uz pomoć, prati muziku pokretima i igrom..

Sa pet godina, očekivano je da dete skakuće na jednoj nozi 10 – 12 puта, crta čoveka dvodimenzionalno, sa više detalja (dugmad, кragna, kapa i sl.). Takođe, crta po uzoru trougao ( Δ ) I kolica. Po nalogu treba da bude u stanju da nacrta kompoziciju od 5 elemenata.

Socijalno-emocionalno ponašanje

Što se tiče socijalno-emocionalnih sposobnosti, sa četiri godine, dete je kooperativno u igri sa drugom decom, želi da zabavlja druge, kreativno je u smišljanju igara..

Sa pet godina, dete počinje da shvata pravila pravila raznih igara, započinje i razrađuje dramske igre, istrajan je na zadatku i voli da nauči kako se izvodi

Opširnije informacije o očekivanom razvoju za konkretan uzrast Vašeg deteta možete naci na stranici INTERAKTIVNI TEST, i na taj način sami proverite kako Vaše dete napreduje. Rešavanje testa traje svega nekoiko minuta, a rezultate možete videti odmah po završetku testa.

1 thought on “RAZVOJ DECE OD ČETVRTE DO PETE GODINE”

Leave a Comment

Your email address will not be published.