Pregled za predškolce

U našem centru možete obaviti kompletan logopedski pregled deteta i dobiti potvrdu o razvoju sposobnosti potrebnih za upis u školu. Procenjuje se: razvijenost govornog razumevanja, svi nivoi govorno-jezičkog razvoja, lateralizovanost funkcija ekstremiteta i čula, senzomotorni status, posebno grafomotorne i vizuoperceptivne veštine, vremenska i prostorna orijentacija, glasovna sinteza i analiza, pažnja i koncentracija. Ukoliko neki od ovih segmenata ne odgovaraju normama standardnog srpskog jezika tu smo da pomognemo vašem detetu da što pre ovlada veštinama potrebnim za savladavanje školskih izazova.