Logoped za odrasle

Logoped radi na preveciji, pristupu, dijagnostici i tretmanu govora, jezika, socijalnoj kmunikaciji, kognitivnoj komunikaciji i poremećaja gutanja kod dece i odraslih. (AHA)
Odraslima se pristupa sa posebnom pažnjom , uz poštovanje prema njihovoj ličnosti i njihovom prethodnom znanju i iskustvu koje je zbog određenog stanja izgubljeno ili oštećeno. Sam materijal koji se koristi je prilagođen pojedincu, zavisno od njegovog senzibiliteta i interesovanja.


Logoped za odrasle se najčeše bavi dijagnostikom i tretmanom:

• afazija
• disfagija
• neurodegenerativnih poremećaja
• mucanja
• hipotonijom orofacijalne regije ( primenom masažnih sondi)
• elektrostimulacijom VocaSTIM® -Master aparatom
• tretanom glasa kod laringektomiranih pacijenata
• artkulacionih poremećaja
• neuropsihološkom dijagnostikom
• neurofeedback i biofeedback tretman