RAZVOJ DECE DO DRUGE GODINE

Period do druge godine života je doba veoma intenzivnog rasta, razvoja i promena kod deteta. Iako postoji individualni tempo razvoja određenih veština kod dece, važno je da je taj razvoj u okvirima onoga što zovemo očekivani razvoj za konkretan uzrast.

Iako postoji veliki broj parametara koje uzimamo u obzir kada procenjujemo razvoj deteta, ovde ćemo navesti samo neke od njih koje smatramo najvažnijim. Tako na primer, dete uzrasta od dva meseca, trebalo bi da može uspešno da vuče kad sisa, kao i da dobro otvara i zatvara usta. Važno je, takođe, da reaguje na iznenadne zvukove i da zvonko plače.

Do osmog meseca zivota, beba bi trebalo da razume i odaziva se na svoje ime, da spaja dva različita sloga, da plače uz izgovaranje м..м..

Do druge godine, treba da reaguje na jednostavne instrukcije poput ‘Pokaži mi kuću/čoveka/šešir..’, zatim da zna da imenuje obične predmete, izgovara proste rečenice, odgovara na jednostavna pitanja (‘Kako se zoveš?’).

Kada je u pitanju senzomotorni razvoj, dete od dva meseca ležeći na stomaku, treba da podiže glavu, fiksira pogled na razdaljinu do 75 cm, stiska čvrsto šaku ako mu se stavi prst na dlan.. Sa 6-8 meseci, beba treba da sedi kratko bez potpore, skida pelenu koja je stavljena na glavu, prevrće se sa leđa na stomak, grabi svakom rukom po jednu kocku.. Sa dve godine, dete silazi stepenicama kada ga neko drži za ruku, udara nogom loptu, ume samo da napravi kulu od kocki (3-4 kocke), ume da povuče pravu crtu, nacrta čoveka koji liči na punoglavca..

I u ovom najranijem periodu, možemo da pratimo socijalno-emocionalno ponasanje. Beba od dva meseca bi trebalo da se osmišljeno osmehuje, da reaguje na lice koje ‘nestaje’, da se umiri kada joj neko govori. Sa 6-8 meseci, beba razume ‘NO-NО’, prepoznaje osobe i raduje im se, jede gustu hranu kašikom, igra se bacajući predmete na pod.. Sa dve godine, dete može da odloži mokrenje, imitira jednostavne radnje odraslih..

Ukoliko posumnjate da se bilo koji od segmenata razvoja Vašeg deteta odvija usporeno, savetujemo Vam da potrazite stručnu pomoc što ranije, jer je upravo pravovremeno reagovanje faktor koji može da doprinese većem uspehu u korigovanju eventualnih problema. Na našem sajtu mozete da uradite INTERAKTIVNI TEST, i na taj način sami proverite kako Vaše dete napreduje.

1 thought on “RAZVOJ DECE DO DRUGE GODINE”

Leave a Comment

Your email address will not be published.