Asistivna tehnologija

U našem radu koristimo i VoiceToys sistem. To je nov i jedinstven sistem prevashodno namenjen za tretman govorno-jezičkih poremećaja i poremećaja sluha. Ceo sistem je bežičan i čini ga nekoliko međusobno povezanih uređaja s tim da se u samom tretmanu uređaji mogu nezavisno koristiti.
Dizajn i mogućnosti celog sistema pružaju različitu primenu i korišćenje u okviru organizacije tretmana.

Vibro akustička ploča

Ovaj uređaj je lak i malih dimenzija pa ga deca mogu držati i u rukama. Dizajniran je tako da reaguje na visinu i intenzitet zvuka. Shodno tome glas deteta i terapeuta izaziva promene na samom uređaju u vidu vibriranja i menjanja boja. Tako će svaka promena u produkciji glasa Vašeg deteta biti propraćena različitim bojama i vibracijom.

Semafor (jumpeED)
Spada u grupu uređaja VoiceToys sistema. Zahvaljujući veličini ovog uređaja i toplim bojama koje uređaj odašilje nakon produkcije glasa, deca imaju jasniju sliku o obeležjima sopstvenog glasa (visini i intenzitetu). Smena visine i intenziteta uzrokuje dinamičnu promenu boja koje,, skaču’’na uređaju, što detetu pruža vizuelnu stimulaciju, produžava pažnju ali i inicira ponovnu želju za govornom produkcijom.

Spread (čunjevi)

Čunjevi/stubići su sastavni deo VoiceToys sistema. Njihova lančana veza daje pacijentu sliku o prostiranju sopstvenog glasa. Stubići su osetljivi, i registruju intezitet glasa i svojim svetlosnim karakteristikama ukazuju korisniku na smer i dinamiku prostiranja glasa.

Abc tastatura

Ova tastatura posebne konstrukcije dizajnirana je tako da pruža benefite deci predškolskog ili osnovnoškolskog uzrasta. Tasteri su veći od standardnih, obojeni i lako uočljivi što olakšava samo pisanje. Određene grupe tastera u koje spadaju samoglasnici, suglasnici, brojevi različito su obojeni i time obezbeđuju deci lakšu orjentaciju odnosno snalaženje u okviru tastature. Korišćenje ove tastature je značajno za osobe sa teškoćama u učenju, kao i za osobe sa oštećenjem vida.