Tonalna audiometrija

Tonalna audiometrija je subjektivna metoda ispitivanja praga sluha pomoću tonova određene frekvence (Hz) i intenziteta (db). Radi se u rutinskoj proveri sluha ili kada postoji sumnja na oštećenje sluha. Ovom metodom se određuje stepen i tip oštećenja sluha (perceptivno, konduktivno, mešovito oštećenje). Ispitivanje je potpuno komforno i bezbolno, traje oko 20 minuta.