UČENJE KROZ IGRU – ŠEMA TELA

Dete svoje telo, kao i svet oko sebe, upoznaje putem pokreta.

Telesna celovitost je složen proces koji se razvija postepeno, tokom prvih nekoliko godina života deteta, kroz interakciju sa socijalnim okruženjem.

Osnova za doživljaj telesne celovitosti stiče se već tokom prvih nekoliko meseci života deteta. Prva oblast draži koju dete uči je oblast usana i lica.

Kroz igru i pokrete dete uči delove tela. Do druge godine dete treba da prepozna 5 delova tela. Već oko treće godine treba da prepozna oko 18 delova tela.

Do 14. godine treba da zna sve delove tela. Lateralizovanost na sebi se usvaja do 6. godine, a lataralizovanost na drugima se usvaja oko 10. godine.

Šemu tela možete sa Vašim detetom učiti i kroz pesmice, na YouTube-u možete pronaći dosta pesmica vezano za šemu tela. To će posebno biti interesantno deci mlađeg uzrasta. Na ovaj način, pored šeme tela, dete razvija i govor.

Od deteta možete tražiti i da Vas imitira, da ponavlja Vaše pokrete. Uradite pokret, verbalizujete i tražite od deteta da uradi isto što i Vi. Možete da radite i ispred ogledala.

Za decu od 3 godine mogu biti interesantne umetaljke sa delovima tela. Već smo rekli da deca u ovom periodu treba da prepoznaju oko 18 delova tela. Tad već treba da prepoznaju: glavu, vrat, leđa, guzu, pupak, trbuh, kosu,oči, nos, usta, jezik, uši, čelo, ruku, prste, mali prst, nogu, koleno. Ove umetaljke to sve imaju, možete da prvo vadite deo po deo i tražite da dete vrati gde stoji ili da izvadite više delova pa da vrati na mesto. Naravno, treba da verbalizuje delove tela jer „reč prati pokret!“

Naravno, uz učenje šeme tela, razvija se govor i radi se na finoj motorici.

1 thought on “UČENJE KROZ IGRU – ŠEMA TELA”

Leave a Comment

Your email address will not be published.