Neuropsihološka dijagnostika i rehabilitacija

Neuropsihološka dijagnostika otkriva poremećaje kognitivnog funkcionisanja i lokalizacije lezija prema ispadima na pojedinim neuropsihološkim testovima. Ona ispituje kortikalne moždane funkcije. Ispitivanje može da bude kraće od standardnog neuropsihološkog i može se sprovoditi i kod bolesnika koji manje sarađuju. Neuropsihološko testiranje obuhvata ko je bolesnika uputio na testiranje (neurolog, psihijatar, neurohirurg), razlog upućivanja, značaj testiranja i njegovog rezultata za
ispitanika, izvod iz dostupne medicinske dokumentacije. Ono se sastoji iz: intervjua, anamnestičkih i heteroanamnestičkih podataka, primene neuropsiholoških
testova i tehnika osetljivih za različite stepene i tipove oštećenja kognitivnih i govorno-jezičkih funkcija, posmatranja ponašanja bolesnika, kvantitativnue i kvalitativne analize dobijenih rezultata, nalaza i mišljenja, i program rehabilitacije.
Neuropsihološka dijagnostika podrazumeva primenu standardizovanih testova koji procenjuju što veći broj neuropsiholoških funkcija. Neki od testova koji se primenjuju su orijentacioni testovi – screening: gruba orijentacija, odrediti opšti poremećaj i naći znake organiciteta. Neki od ostalih testova koji se primenjuju su:

• Mini Mental State Examination – MMSE
• Hooper Visual Organization Test
• Montreal Cognitive Assessment- MOCA ( procena blažih poremećaja kognicije)
• Test za procenu stanja svesti : Glasgowcoma scale- GSC,
• Galveston test orijentacije i amnezije– GOAT
• Testovi za procenu pamćenja neposrednog i odloženog
• Testovi za procenu pažnje ( serijsko oduzimanje ), VITI -raspon verbalne pažnje, WMS-R – raspon vizuelne pažnje, TMT testovi, Stroop test.
• Testovi za procenju pamćenja ( RAVLT, reprodukcija priče…)
• Rej Osteritova složena figura – za procenu vizuokonstrukcionih sposobnosti i za procenu
vizuelnog pamćenja.
• Procena lateralizovanosti
• Bostonski test nominacije- BDAE, BNT
• Wisconsin test- test za procenu egzekutivnih funkcija.

Neuropsihološka rehabilitacija podrazumeva skup sistematskih terapijskih procedura. One imaju za cilj da restituišu kognitivne funkcije, poremećaje ličnosti, emocija i ponašanja osoba koje su imale povredu mozga različite etiologije. Osnovni cilj neuropsihološke rehabilitacije je najviši stepen kognitivne, neurobiološke i socijalne readaptacije pacijenta.