Logopedski testovi

U Centru za edukaciju Torbica+ vršimo procenu govorno-jezičkog, psihomotornog i socio-emocionalnog razvoja, primenjujući sveobuhvatnu bateriju testova, čime stičemo uvid u kompletno funkcionisanje detetove lišnosti. Pravilnim odabirom testova utvrđujemo odstupanje govorno-jezičkih, komunikativnih sposobnosti od očekivanih za određeni kalendarski uzrast. Tako postavljamo dijagnozu koja je od ključnog značaja za koncipiranje plana i programa tretmana, ali i za praćenje napretka u terapiji.