Logopedski tretman

Nakon postavljanja dijagnoze, a imajući u vidu individualne odlike svakog deteta pravi se plan i program logopedskog tretmana. Logopedski tretmani se sprovode individualno ili grupno (dva polaznika) u prijatnom okruženju uz upotrebu najsavremenijih logopedskih aparata i opreme. Logopedski tretman podrazumeva stimulaciju govorno-jezičkog razvoja (razumevanja i produkcije), psihomotornog i socioemocionalnog. 

Intenzivno se radi na:
• Razvoju auditivne percepcije, pažnje, koncentracije
• Razvoju suprasegmentne strukture govora (ritam, tempo, melodija…)
• Bogaćenje rečnika
• Razvoj rečenice sa adekvatnim morfološkim konstrukcijama
• Izazivanje pravilnog izgovora glasova
• Korekcija izgovora glasova i fonemska diskriminacija
• Razvoj globalne psihomotorike
• Razvoj oralne motorike
• Razvoj fine motorike šake
• Razvoj grafomotornih sposobnosti
• Razvoj vizuomotorne koordinacije
• Podizanje stepena motivacije za verbalnu komunikaciju
• Razvoj sposobnosti upotrebe govora i jezika adekvatno socijalnom i komunikativnom kontekstu.