Padovan metoda

Padovan metoda je metod neurofunkcionalne reorganizacije. Njega je rezvila gđa Beatriz Padovan, koja je aktivni logoped i od 1980. godine obučava stručnjake i sprovodi ovaj metod. Neurofunkcionalna terapija se koristi kao neizostavni deo terapijskog plana deteta. Ovim metodom, nedovoljno razvijene sposobnosti, usled različitih etioloških faktora u razvoju neurološke organizacije tela, se dopunjuju, razvijaju i funkcionalno obnavljaju. Obuhvaćene su vežbe celog tela, ruku, očiju,
disanja i orofacijalne regije. Ponavljanjem svih faza motornog razvoja se odražava na razvoj mozga koji kroz vežbe prolazi kroz prethodno propuštene ili nepotpuno razvijene razvojne faze. Padovan metod ima pozitivne efekte na poremećaj artikulacije, govorno-jezičke poremećaje, rascepe, poremećaje glasa,neurološke poremećaje (dizartrija, govorna opraksija, disfagia..), ADHD, intelektulanih deficita…