KORALJE - Komunikacijske razvojne lestvice za decu od 8-16 meseci i od 16-30 meseci života

Komunikacijske razvojne lestvice (KORALJE)  nastale su kao odgovor da se prati dečiji jezički razvoj u kliničkom radu.

Razvijene su dve komunikacijske lestvice:

• REČ I GEST

• REČI I REČENICE ZA PRAĆENJE RAZVOJA U HRVATSKOM JEZIKU

Zadržan je okvirni oblik i sadržaj izvornih lestvica, čime je omogućena i međujezična upotreba. Koralje je merni instrument utemeljen na savremenom shvatanju uloge roditelja u kliničkom radu gde roditelj ima aktivnu ulogu u dijagnostičko-terapijskom radu sa detetom.

(Melita Kovačević, ZrinkaJelaska, Jelena Kuvač Kraljević i Maja Cepanec)

RPM - Procena psihomotoričkog razvoja od 3.meseca do 24. meseca života deteta

Gruba procena psihomotoričkog razvoja donoščadi u prve dve godine života ili RPM je psihološki merni instrument. Psihički razvoj dece je isto toliko važan kao i fizički. Poznavanje i praćenje psihičkog razvoja dece omogućava rano otkrivanje usporenosti u razvoju dece, a time povećava izglede za uspešnost terapije i rehabilitaciju dece. Psihički i motorni razvoj najčešće idu ili zaostaju uporedno. Ovaj test nema dijagnostički značaj već ima za cilj da upozori ispitivača na prisutnost razvojnog problema koji zahteva dalja istraživanja i obradu deteta. (Doc. dr. Nevena Čuturić)

rpm

Skala za procenu psihofizioloskih sposobnosti deteta 0 - 7 godina (u saradnji sa IEFPG

Test procenjuje psihofiziološke sposobnosti deteta i uključuje: govorno-jezički razvoj, senzomotorni (psihomotorni) i socijalno-emocionalni. Ovim testom relativno brzo i tačno možemo proceniti sveopšte dečije sposobnosti i nesposobnosti, poredeći miljokaze trenutnog psihofiziološkog razvoja deteta sa očekivanim za određeni kalendarski uzrast. Razvojne norme za procenu su preuzete iz poznatih i korišćenih skala kao što su: Andersenova skala, Bruner-Lezin skala razvojnog kvocijenta, Minhenska skala, WISC.