Rani stimulativni logopedski tretman

U našem centru se bavimo i ranim stimulativnim tretmanima čime razvijamo sposobnosti kod deteta i pozitivno utičemo na razvoj socio-emocionalnih odnosa, motoričkih aktivnosti, čulne osetljivosti i opažanja, govorno-jezičkih i komunikativnih veština. Stimulativni tretman se sprovodi u prijatnom prostoru,ispunjenom ljubavlju, strpljenjem i razumevanjem, veselih boja sa mnoštvo edukativnog i igrovnog materijala. Na taj način pomažemo detetu da se pravilno razvija i ostvari sveukupne potencijale sa kojima je došao na svet.