Elektrostimulacija mišića lica i vrata sa VocaSTIM® Master aparatom

VocaSTIM® -Master aparat je značajan terapijski instrument. Raspolaže režimom struje niske i srednje frekvencije. Pored toga, aparat sadrži u sebi i programe za stimulaciju mišića i nerava (n.recurrens,laringeus superior, facialis,trigeminalni nerv…) . VocaSTIM® -Master aparat je dizajniran i za dijagnostičku i za terapijsku primenu. Terapijski se koristi za stimulaciju cirkulacije, stimulaciju mišića lica i vrata, iontoforezu, stimulaciju fonacije, kod disfagie, dizartrie, disfazie.. Možemo da se pohvalimo, da smo jedini u Srbiji koji radi sa VocaSTIM® -Master aparatom.

Koristi se kod:

  • pareza ili paraliza larinksa,
  • kod problema sa gutanjem -dysphagia,
  • za tretiranje ošte enja nakon insulta (šlogova)- AFAZIJE
  • poremećaje u govoru povezanih sa parezama kranijalnih nerava V, VII, IX, X, XI, XII
  • dizartrija, dizartrinog govora u sklopu različitih cerebelarnih ataksija (npr. Dandy-Walker sy…),
  • poremećaja govora nastalih usled degenerativnih oboljenja
  • CNS-a trening glasa pomoću elektroterapije sa fonetskim vežbama sa CD-a,
  • kontrola progresa terapije pacijenta.

vocaSTIM® Master omogućava brzu, automatsku dijagnozu stepena oštećenja paretične musculature. Dijagnoza automatski daje optimalne terapijske parametre koji se mogu izabrati i odrediti zajedno sa različitim fonetskim vežbama korisćenjem menija sa indikacijama. Sa zadovoljstvom vam predstavljamo da smo jedini cetar u našoj zemlji i regionu koji radi elektrostimulaciju mišića lica I i vrata vocaSTIM® aparatom. Licenciran od strane Ministarstva zdravlja Ruske federacije, Nacionalni medicinsko-hirurški centar N.I.PIOROGOVA