PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Veliki broj osnovaca i srednjoškolaca ima dilemu prilikom izbora buduće škole ili zanimanja. Neka deca još od „malih nogu“ znaju čime će se baviti i nemaju dilemu prilikom izbora srednje škole ili fakulteta. Oni donose ovu vrstu odluke na osnovu talenta koji poseduju i ljubavi prema određenoj profesiji. Važnu ulogu u tome imaju i roditelji, ukoliko umeju da pravilno procene afinitete i sposobnosti svog deteta, pa da ga u skladu sa tim posavetuju vezano za odabir buduće profesije.

Sa druge strane, neka deca su neodlučna, nisu sigurna šta ih zanima i šta je to u čemu bi mogli da ostvare svoj puni potencijal. Ne treba zanemariti ni činjenicu da je u ovom periodu odrastanja važan faktor i uticaj okoline, pre svega vršnjaka. Oni koji su neodlučni, trebalo bi da potraže stručnu pomoć od ljudi koji su kvalifikovani za ovu vrstu posla.

Šta je profesionalna orijentacija?

Profesionalna orijentacija je proces kojim psiholog kroz saradnički i savetodavni rad pomaže mladim ljudima da prepoznaju svoje sposobnosti i interesovanja i usmere ih ka kvalitetnom i pravom odabiru budućeg zanimanja.

Ova komplikovana i vrlo odgovorna procedura ima nekoliko koraka:

1. Prvi korak je detaljno informisanje o vrstama srednjih škola i fakulteta, kao i smerovima koji se u njima izučavaju i zanimanjima za koje pripremaju. Svako zanimanje traži poželjan sklop sposobnosti, osobina ličnosti i interesovanja važnih, a često i presudnih za uspeh u tim oblastima rada. Zbog toga bi trebalo da učenici razmisle o svojim interesovanjima i sklonostima, „jakim“ i „slabim“ stranama u pogledu školskog uspeha iz pojedinih predmeta, kao i nekim ličnim osobinama.

2. Drugi korak je testiranje u cilju provere koliko je odluka o izboru zanimanja u skladu sa sposobnostima i nivoom razvijenosti interesovanja. U našoj ordinaciji, psiholog nakon razgovora sa detetom i profesionalnog informisanja, procenjuje intelektualne sposobnosti, zadaje testove profesionalne informisanosti i test profesionalnih opredeljenja zavisnosti u od uzrasta.

3. Treći korak je povratna informacija detetu i roditelju o postignućima na testovima i dalji razgovor o konkretnom izboru buduće škole i zanimanja.

Na ovaj način, mogu se izbeći sve one posledice koje nosi pogrešan odabir- nezadovoljstvo, nedostatak motivacije za uspehom i učenjem, poteškoće u savladavanju gradiva, ali i gubljenje godina na fakultetima, “prebacivanje” sa fakulteta na fakultet..

Pravovremenim testiranjem sve dalje komplikacije se mogu izbeći. Nakon nekoliko razgovora sa psihologom dolazi se do adekvatnog izbora budućeg zanimanja.

2 thoughts on “PROFESIONALNA ORIJENTACIJA”

  1. I am about to start a blog. Along with many other hopeful’s, I hope to eventually make money off it. I noticed a lot of sites do not allow you to make money of google ad sense and things like that. What are some sites I can start my blog on that will allow this since it seems to be the most profitable way to make money off a blog?.

  2. Very detailed post! I agree with above poster! Ive your website bookmarked! I discovered this weblog quite helpful. The facts and exact suggestions are precisely what I was searching for.

Leave a Comment

Your email address will not be published.