SCHOOL DAF (DELAYED AUDITORY FEEDBACK)

School DAF je aparat koji se koristi u terapiji mucanja, ubrzanog govora i drugih govorno-jezižkih poremećaja.

Po kom principu funkcioniše DAF aparat?

School Daf aparat modifikuje način na koji korisnik čuje svoj glas, ispravljajući neurološke nepravlinosti koje se dovode u vezu sa mucanjem. Podešavanjem ovog aparata, koriguje se deficit u obradi zvučnih signala. Odmah po početku upotrebe ovog aparata, mucanje se smanjuje za 70%, bez logopedskog tretmana i bez ikakvog kognitivnog napora. School DAF aparat može biti podešen tako da utiče na usporavanje govora pri čemu će korisniku, i po završetku korišćenja aparata , mucanje biti do 50% umanjeno. Kada korišćenju ovog aparata pridružimo i rad sa logopedom, u najvećem broju slučajeva, možemo očekivati potpuno uklanjanje mucanja.

Klinička ispitivanja School DAF aparata:

Do sada su sprovedene dve kliničke studije, vezane za korišćenje School DAF aparata. U prvoj studiji, devetoro odraslih osoba sa teškim stepenom mucanja, koristili su DAF aparat trideset minuta dnevno. Od tih trideset minuta, deset minuta je utrošeno na čitanje naglas, deset na razgovor sa nekim uživo, a deset minuta na telefonski razgovor. Ova grupa ispitanika nije bila podvrgnuta logopedskim tretmanima. Nakon tri meseca korišćenja aparata, mucanje kod ovih osoba se umanjilo za 55%, i to kada ne nose aparat.

Druga studija sprovođena je na jednom subjektu, jedanaestogodišnjem dečaku sa zatečenim stepenom mucanja od 9%. Nakon četrnaest sati strukturirane terapije, uz pomoć DAF aparata, stepen mucanja je umanjen za 47% na 4,8%. Nakon godinu dana, sprovedeno je još četrnaest sati ove terapije, a stepen mucanja je umanjen na 4,1%. U centru za patologiju govora „Torbica+“, pored ostalih uređaja i aparata, koristimo i DAF aparat u terapiji govorno-jezižkih poremećaja. Znanje i iskustvo, u kombinaciji sa modernim tehnološkim rešenjima, daju odlične rezultate u uspostavljanju pravilnog govora.

Leave a Comment

Your email address will not be published.