SOUNDSORY HEADSET

Soundsory headset je aparat koji se koristi prilikom sprovođenja programa, čiji je cilj poboljšanje motornih i kognitivnih sposobnosti pacijenta. Program ima multi-senzorni pristup, odnosno kombinovanjem zvuka i pokreta simultantno podstičemo rad vestibularnog i slušnog sistema. Muzika koju slušamo tokom tretmana, specijalno je dizajnirana tako da je naglašen ritam, što podstiče telo da se pokreće. Zvučni kontrasti koji su napravljeni specijalno za ovu namenu, pomažu mozgu da se prilagodi promenama, ali i da razvija sposobnost predvidjanja (u ovom slučaju, ritma). Pokreti koji se vrše tokom tretmana, doprinose osvešćivanju tela, popravljanju držanja i kontrole pokreta. Tretmani se sprovode u toku 40 dana, 30 minuta dnevno.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.