BILATERALNA KOORDINACIJA I PRELAŽENJE SREDIŠNJE OSE

Aktivnosti za decu kroz senzornu integraciju

Bilateralna koordinacija se razvija kada bebe uče da pokreću svoj trup i udove. Neki pokreti su simetrični, npr. istovremeno mahanje obema rukama, drugi pokreti su nesimetrični kao što je pojedinačno ritanje nogama. Bebe koje se postavljaju u različite položaje , uključujući potrbušni i bočni u značajnoj su prednosti u odnosu na bebe koje se uvek postavljaju na leđa. Istraživanja pokazuju da mnoge bebe koje imaju poteškoća sa puzanjem nisu imale prilike da iskuse različite položaje . Da bi istražile šta sve njihovo telo može raditi i da bi razvile motoričke veštine i bilateralnu koordinaciju bebe bi trebale mnogo vremena da provode potrbuške. Bilateralna koordinacija je sposobnost istovremene upotrebe obe strane tela. Povremeno koristimo obe strane tela da bismo izveli neku akciju , kao što je skakanje , hodanje na rukama i nogama ili penjanje stepenicama. Još jedna funkcija bilateralne koordinacije je upotreba obe strane tela za različite svrhe, npr. odžavanje ravnoteže na jednoj nozi, da bi se drugom šutnula lopta , ili pridržavanje papira jednom rukom dok se drugom rukom piše…Prelaženje središnje ose zavisi od bilateralne koordinacije. Prelaženje središnje ose znači korišćenje oka, ruke ili noge jedne strane tela u prostoru oka , ruke ili noge druge strane tela. Razlikujemo tri središnje ose : sagitalnu, transverzalnu i frontalnu.

ZNACI SLABE BILATERALNE KOORDINACIJE I POTEŠKOĆE SA PRELAŽENJEM SREDIŠNJE OSE

Dete sa slabom bilateralnom koordinacijom :

Kao beba verovatno nije puzalo.

Slaba je svest o sopstvenom telu.

Krupna motorika nije u potpunosti razvijena , često se spotiče i posrće, nespretno je u sportskim aktivnostima i igrama.

Teškoće u korišćenju obe ruke istovremeno, teško se služi obema rukama naizmenično npr. kod pljeskanja ili prilikom silaženja niz stepenice…

Teško jednom rukom pomaže drugoj, pri stajanju na jednoj nozi da bi udarilo loptu.

Do četvrte ili pete godine nema dominaciju ruke.

Veštine fine motorike mu nisu razvijene i teško koristi alatke kao što su pribor za jelo, olovke i češalj, ima poteškoće u učenju sviranja nekog instrumenta.

Dete sa poteškoćama u prelaženju središnje ose : Dete ima poteškoće u tome da rukom dodirne suprotno rame ili lakat.

Teško mu je da čita s leva na desno, uglavnom zastane u sredini reda da bi se fokusiralo.

Ima poteškoće da gleda za pokretnim predmetom, npr. loptom.

 

Aktivnosti za decu sa poteškoćama u bilateralnoj koordinaciji i prelaženju središnje ose tela

Farbanje ograde

 

Ova igra je veoma stara ali dobra za vežbanje prelaženja središnje linije tela. Prikladna je za uzrast od tri godine pa na dalje. Možete pripremiti kantu, farbu, veliku četku i vodu, zid ili plot. Dete može samo farbati ogradu ili zid. Koristi od ove aktivnosti : pokreti četkom s jednog kraja na drugi podstiču prelaženje središnje ose tela , veštine grube motorike , motorno planiranje, koordinaciju oko – ruka.
 

Lov na medvede

Ovo je takođe stara igra za decu koja veoma podstiče motorne veštine i bilateralnu koordinaciju. Razvojna dob je od tri do šest godina . Ova aktivnost razvija maštu i može se primenjivati na različite načine. Vi i dete sedite u krugu, na podu ili balansirate na T stolicama. Podstičete dete rečenicama ’’Hajdemo u lov na medvede, pođi sa mnom.’’ Udarajte dlanovima ili koračajte leva, desna, leva. Zamišljajte da ste u visokoj travi i da morate da je razmaknete. Spojite laktove a dlanovima razmahujete u stranu kao da razmičete visoku travu. Sad zamislite da je tu reka i treba da je preplivate, imitirajte pokrete kao da plivate različitim stilovima. Tresete glavu, ruke i noge da biste otresli vodene kapljice. Dlanom iznad obrva štitite se od sunca i gledajte levo desno , tražite medveda. Izvodite pokrete kao da se penjete na drvo levo i desno, svaki put sve više istežete ruku i vrat, gledajući uokolo. Zamišljate da silazite i spuštate se, izvodite pokrete kao da veslate u čamcu i vučete zamišljeni konopac da biste izvukli čamac na obalu…

Koristi od ove aktivnosti : Bilateralna koordinacija poboljšava se kada deca koriste obe strane tela tako da one sarađuju, ponavljajući pokrete ( hodanje, plivanje, penjanje ili zamišljajući da gaze kroz močvaru ), istovremeni pokreti razmicanja trave, veslanje, zaklanjanje očiju…Upotreba tela na različite načine razvija se svest o telu, koordinacija grube motorike, motoričko planiranje i kinesteziju.

Pljeskanje mehurića

Ovo je brza i laka igra za podsticanje bilateralne koordinacije . Višestruko je senzitivna, deca je vole jer je zabavna. Za dodatni izazov dete može biti na klackalici. Istovremeno klackanje i pljeskanje pomoći će detetu da sinhronizuje obe strane svog tela i mozga. Ukoliko dete ima vestibularne poteškoće i nesigurnost dete ne bi trebalo staviti na klackalicu, važnije je pljeskanje od održavanja ravnoteže za ovu aktivnost. Za ovu aktivnost vam trebaju mehurići koje možete napraviti mešanjem vode , skrobnog sirupa i deterdzenta za pranje posuđa, mešavina koja treba da odstoji nekoliko sati. Prema izboru, klackalica. Vi možete da duvate mehuriće prema detetu, a dete pljesnuti mehuriće dok se ne rasprsnu, udarati mehuriće šakama ili bušiti mehuriće kažiprstom. Udarajući mehuriće, a menjajući ruke dete može da se klacka. Koristi od ove aktivnosti : obostrano pljeskanje mehurića jača bilateralnu integraciju i prelaženje središnje ose. Popravlja se ravnoteža, kontrola grube motorike, motoričko planiranje, fokusiranje na lebdeće mehuriće podstiče i vizuelnu obradu.

Vreće sa graškom

Jedna od boljih igara za dete sa teškoćama u prelaženju središnje linije tela, vizuelno prostornom svesnošću, propriocepcijom i motornim planiranjem. Treba vam šest parova vrećica sa graškom. Sedite na pod licem okrenuti jedno prema drugom. Svako neka odabere šest različitih vrećica . Svako neka položi tri vrećice na desnu a tri na levu stranu. Poslažite ih kao u ogledalu , da budu jedne naspram drugih. Podignite levu ruku i recite da dete bude vaše ogledalo, dete će podići desnu ruku. Stavite levu ruku na svoje levo uvo, rame ili koleno. Ponovite te pokrete desnom rukom. Dete će imitirati vaše pokrete. Ovim pokretima prelazite središnju osu, neka ovi pokreti budu polagani. Zatim levom rukom prelazite preko svog tela i uzmite zelenu vrećicu kod vašeg kolena, polako je prenosite na svoju levu stranu i stavite do žute vrećice. Kažite detetu da je sada na njega red, dete će izvesti aktivnost svojom desnom rukom. Nastavite tako koristeći čas levu čas desnu ruku. Dete treba da oponaša niz pokreta, slažite vrećice u obliku trougla, brda itd. Kada savlada jednostavne pokrete nastavite sa složenijim i krenite brže. Vreće mogu biti i različite teksture i boje da igra bude zanimljivija i podsticajnija. Ova aktivnost podstiče prelaženje središnje ose jer dete pokreće ruke s jedne strane tela na drugu, uparivanje vrećica, praćenje pokreta drugog i tačno stavljanje vrećica podstiče koordinaciju oko – ruka, vizualno motoričke veštine, prostornu svesnost, ovladavanje telom u cilju pokreta poboljšava motoričko planiranje.

Literatura :

’’ Dijete i senzorna integracija ’’, Jean Anna Ayres

’’ igre za senzornu integraciju’’, Carol Stock Kranowitz, M. A.

1 thought on “BILATERALNA KOORDINACIJA I PRELAŽENJE SREDIŠNJE OSE”

Leave a Comment

Your email address will not be published.