AUDITIVNI SISTEM

Aktivnosti i vežbe za decu sa auditivnom disfunkcijom kroz tretman senzorne integracije


Sluh ili slušanje je sposobnost primanja zvukova. Rođeni smo sa ovom veštinom, stoga ne možemo naučiti kako se to radi. Sposobnost da čujemo ne znači i da razumemo zvukove. Sa veštinom razumevanja nismo rođeni već je usvajamo dok obrađujemo vestibularne stimuluse. Istančana veština slušne obrade postepeno se razvija dok komuniciramo sa svojim okruženjem.

ZNACI AUDITIVNE DISFUNKCIJE

Dete kao da nije svesno izvora zvuka i traži pogledom da bi otkrilo odakle zvuk dolazi.

Teško mu je da prepozna glasove ili razlikuje zvukove.

Ima teškoće da se usredsredi na jedan zvuk ili glas.

Veoma mu smeta glasan zvuk, buka, iznenadni visoki tonovi.

Teško mu je da prati, razume ili pamti ono što čuje ili čita.

Često traži da mu se ponove pitanja i obično može da prati samo jedan ili dva zahteva u nizu.

Teško mu je da preoblikuje misli u izgovorene ili napisane reči.

Često govori izvan teme o kojoj se govori.

Imaju oskudan rečnik i struktura rečenice je nezrela ( gramatika i sintaksa ).

Deca teško čitaju naglas. Ne govore jasno i često je neadekvatna artikulacija glasova.

Ne vole da sastavljaju rime i teško pevaju melodiju.

Kad se teško tumače zvukovi pored logopedske terapije kao osnovne veoma je važna i terapija zasnovana na senzornoj integraciji. Ovo je metoda stimulisanja zvukom koja je osmišljena da poboljša veštine slušanja i komunikacije, sposobnost učenja, motoričku koordinaciju, osećaj za telo i samopoštovnje.

AKTIVNOSTI ZA STIMULACIJU AUDITIVNOG SISTEMA

Slušaj, vidi i kreći se

Za ovu aktivnost koju i roditelji mogu sprovoditi sa decom kod kuće potrebni su predmeti za stvaranje buke . Pored toga što predmete za udaranje ritma možete kupiti najkreativnije i najsvrsishodnije bi bilo napraviti zbirku prirodnih instrumenata za udaranje ritma. Koje sve instrumente možete napraviti ?

Triangl i udaraljka ( dugi metalni klin koji visi na uzici i drugi klin ili kašičica za udaranje )

Tamburica ( suve makarone ili zrna graška stavljena između dva papirnata tanjira i zalepljena papirnatom trakom.

Zvečka ( zrna graška koja su suva ili pirinač u plastičnoj flaši ili grančice sa listovima ).

Bubanj ( Kutija sa ovsenim pahuljama i drvena kašičica za udaranje )

Udaraljka ( dva klipa suvog kukuruza koji se udaraju jedan o drugi )

Zviždaljka ( vlastiti glas koji se spušta i podiže )

Možete se igrati na sledeći način : Vi recite dok udarite u triangl , ’’ Kad čuješ i vidiš triangl to znači ’’ Hodaj’’,’’Hajdemo zajedno hodati’’. Zatim udarajte štapićima . Recite ’’Kad čuješ i vidiš štapiće ,hodaj sa rukama u vazduhu’’. Napravite kombinaciju triangl / hodanje , štapići / ruke u vazduhu. Ili smislite razlite kombinacije zvuka i pokreta.

Ples sa papirnatim tanjirima


Ovo je jasna,pouzdana i jednostavna igra koja ima snažan uticaj na telo,um i duh. Ova aktivnost je primenljiva za decu od četvrte godine pa na dalje. U svakoj ruci držati uspravno tanjire i lagano udarati rubovima tanjira da bi se proizveo nežan zvuk , sedite u krug i pustite muziku. Udarajte tanjirima u različitim položajima : pokraj stopala, u visini struka, ili iznad glave, iza leđa, sa leve pa sa desne strane. Pokrećite tanjire u obliku osmice ,tako da se svaka ruka kreće u svom pravcu, ali preslikava drugu. Možete da lupnete levim tanjirem po desnom kolenu i obrnuto. Držite tanjire sa svake strane svoje glave poput slonovskih ušiju i njihati se sa jedne strane u drugu. Dete može oponašati vaše pokrete ili preuzeti vođstvo.

Upoređivanje zvukova

Svaki glas i instrument imaju svoju specifičnu boju zvuka . Razlikovanje različitih boja zvukova za dete sa poteškoćama u auditivnoj obradi može biti teško. Ova aktivnost čini taj zadatak zanimljivim. Ono što vam treba je deset jednakih , praznih posuda , npr.malih plastičnih flaša, pet različitih vrsta sitnih namirnica, kao što su pirinač, spajalice za papir, dugmad ili gumice za brisanje. Dete može da vam pomogne u pravljenju pet parova zvečki, jedan par napuniti pirinčem, drugi graškom itd. Izmešajte parove i razmestite posude po stolu. Dete može protresti kutijicu i pogađati šta je unutra, tražiti kutijicu sa sličnim zvukom, koristiti kutijice kao zvečke dok peva ili sluša muziku.

Koristi za dete:

Brojanje zrna graška ili pirinča naglas stimuliše jezičke veštine, stavljanje zrna u kutijicu razvija koordinaciju oko – ruka kao i veštinu fine motorike. Poboljšava se slušno pamćenje i auditivno prepoznavanje.

Lupkanje u ritmu

Ova igra je brza i primenljiva za bilo koje vreme i mesto. Potrebna vam je olovka za lupkanje, ruke za pljeskanje ili bubanj za udaranje. Vi možete reći ’’Ja ću lupkati po ritmu melodije koju poznaješ’’ ,dete sluša i pokušava da prepozna koja je to pesma. Tek kada dete pogodi zajedno lupkajte , pljeskajte rukama,bubnjajte ili pevajte pesmu. Kasnije zamenite uloge, dete neka udara ritam na različite načine a vi pogađajte pesmu. Možete i umesto pevanja ritmično izgovarati reči.

Koristi od ovih aktivnosti :

Slušanje ritmova poboljšava auditivno prepoznavanje i svest za ritam. Rad ruku da bi se lupkalo daje taktilni i proprioceptivni stimulus i popravlja se bilateralna koordinacija. Usklađivanje pokreta tela sa ritmičnim udarcima pomaže detetu da prihvati ritmičke obrasce.

1 thought on “AUDITIVNI SISTEM”

  1. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I really hope to view the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now

Leave a Comment

Your email address will not be published.