PROPRIOCEPTIVNI SISTEM (POLOŽAJ TELA)

Aktivnosti za podsticaj proprioceptivnog čula

 

Propriocepcija nam daje informacije o položaju, snazi, pravcu i kretanju delova vlastitog tela. Ona doprinosi razvoju telesne šeme , zauzimanje adekvatnih položaja tela. Propriocepcija pomaže ujedinjavanju taktilnih i vestibularnih nadražaja, a receptori ovog čula se nalaze u mišićima i zglobovima. Omogućava nam da ujednačeno hodamo, brzo trčimo, penjemo se po stepenicama, sedimo, stojimo i ležimo. Veoma je važno to što nam ovo čulo daje emocionalnu sigurnost jer kada možemo verovati sopstvenom telu , osećamo se sigurno.
 
Znaci proprioceptivne disfunkcije kod dece
 
Imaju poteškoće sa dodirom, ravnotežom i kretanjem. Nisu svesni granica svog tela. Često padaju , posrću, zapinju, ’’ trapava deca ’’. Naslanjaju se na predmete, traže duboki pritisak na svoje telo, udaraju se ili se sudaraju sa predmetima. Ulaze u lični prostor ljudi oko sebe. Navlače majice do kolena, vuku i izokreću odeću. Imaju teškoće o obavljanju radnji poput oblačenja, obuvanja, svlačenja. Žvaću olovke i druge predmete. Imaju teškoće u penjanju i silaženju niz stepenice. Javljaju se različite oralno – motoričke teškoće, npr. pri jedenju,hranjenju…
Aktivnosti za podsticanje čula propriocepcije :
 
 
Jedna od jednostavnih vežbi koje roditelji mogu sprovesti kod kuće sa decom je :
 
PODLOGA ZA PADANJE
 
Ono što vam treba je npr. pokrivač napunjen perjem, stiroporom ili starim plišanim igračkama, veliki madrac, veliki jastuk ili to može biti tapacirana daska . Važno je napraviti dovoljno mesta u sobi i postaviti na pod podlogu za padanje. Dete može skakati sa kauča ili kreveta na podlogu za padanje, rastezati se i valjati po njoj, čak i dremati. Koristi od ove aktivnosti su to što udarac pri padu daje osećaj dubokog pritiska i to je snažan proprioceptivni stimulus koji je potreban detetu. Skok prema podlozi za padanje i valjanje daju vestibularni nadražaj koji je čvrsto povezan sa čulom propriocepcije.
 
IGRE SA AUTOMOBILSKOM GUMOM
Potrebne su vam unutrašnje gume traktora ili kamiona , možete nekoliko guma povezati kanapom ili ukoliko želite da guma visi sa drveta nabavite dodatni konopac. Prisustvo roditelja je od velike važnosti u svakoj aktivnosti. Šta dete može učiniti : penjati se na gumu i uvlačiti se u unutrašnji krug od gume, skakati po njoj , sedeti na ivici okrenut prema unutra ili spolja, jahati na gumi ukrug poskakujući, razvlačiti se u različitim položajima… Držati dete za ruku dok hoda po rubu ili stoji. Ukoliko dete leži na prostirci kotrljajte gumu preko njegovih leđa i tako može uživati u dubokom pritisku.
 
IGRA SA FLAŠAMA
 
Različite plastične flaše omogućavaju zabavu bez mnogo novca a veoma su trajne i korisne igračke. Treba vam nekoliko dvolitrenih, praznih, plastičnih boca bez etikete. Za flaše u boji potrebne su tempere , ili neke druge boje, a za vizuelno zanimljive flaše : mineralno ulje, šljokice, dugmad ili kamenčići. Flaše možete do pola napuniti vodom, sipati malo tempere ili različite sitne predmete, potom zatvorite poklopcima. Dete može nositi flaše ili ih njihati zamišljajući da su lutke ( možete na flašama nacrtati oči, uši, nos ) , dinosaurusi ili piratsko blago naginjati ih napred nazad, tresti i posmatrati sadržaj u njima. Deci je zabavno da ih kupuju ili prodaju na zamišljenoj pijaci. Staviti ih u jaknu kao teret ( teg ) ili ih gurati velikim štapom. Flaše možete staviti u kolica i da ih deca guraju, šutirati ih dok trče po travnjaku ili mogu da ih zakopaju u pesak. Koristi od ovih aktivnosti su sledeće : Kada se dete kreće ,nosi teret ili pokreće pojačava svest o sopstvenom telu, detetova propriocepcija se poboljšava kada šutira ,diže i pomera teške boce . Dok posmatra sadržaj u flašama, mineralno ulje , boje koje se kreću ili kamenčiće poboljšava i vizuelne sposobnosti fokusiranja . Poboljšavaju se sposobnosti zamišljanja kao i komunikacijske veštine ukoliko deli flaše sa drugom decom.
 
ZABAVA SA KONOPCEM ( UŽETOM )
 
Ovakav predmet ,veoma jednostavan može biti najbolja igračka. Deca svih uzrasta se mogu igrati i zabaviti a pri tom stimulisati ovo čulo. Potreban vam je konopac od osam metara dužine , po izboru bubanj ili neki drugi instrument za davanje ritma , mehurići…
 
Kako se igrati sa konopcem ?
 
 
Vi možete držati svoj kraj konopca i pokušati ostati na mestu a dete da se povlači prema vama ruku preko ruke dok leži na stomaku ili dasci sa točkićima. Možete napraviti čvorove radi lakšeg držanja. Zavezati konopac na natovarena kolica i vući. Kad je u pitanju uvođenje ritma, pljeskati dlanovima ili udarati u bubanj dok dete hoda po konopcu u tom ritmu. Jedna od zabavnoh aktivnosti su mehurići sa penom, koje možemo duvati prema detetu dok ono hoda po konopcu i trudi se da buši mehuriće u pokretu. Dete može i da skače preko zavezanog konopca ili da se provlači ispod njega na različite načine dok zamišlja da je to paukova mreža a on pauk ( potrebno je nekoliko konopaca za mrežu ).
 
Koristi od ovih aktivnosti :
 
  • Igranje sa ovim predmetima povećava svest o sopstvenom telu ,granicama svog tela.
  • Poboljšava se motorička kontrola i motoričko planiranje.
  • Doprinose boljoj ravnoteži i sigurnosti prilikom kretanja.
  • Aktivnosti sa ritmom omogućavaju bolju auditivnu percepciju ,osećaj za vreme, redosled i ritam.
  • Bogate maštu i sposobnosti zamišljanja, kao i socijalne veštine ukoliko je uključeno više dece.
 

2 thoughts on “PROPRIOCEPTIVNI SISTEM (POLOŽAJ TELA)”

  1. That is my third time visiting this internet site. We are beginning a new initiative in the same class as this website. Your site provided us with beneficial information to work on. You’ve gotten performed a admirable job. The rationale why i like this put up and it is so informational and I’m gonna save it. One thing to say the Indepth analysis this post has is vastly remarkable.Nobody goes that further mile these days? Well Executed!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published.