PERVAZIVNI POREMEĆAJI

Kako se manifestuju pervazivni poremećaji?

Ukoliko uočimo da dete kasni u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, u odnosu na ljude iz okruženja, nema razvijenu igru, stalno ponavlja iste aktivnosti, burno reaguje na promene..možemo posumnjati na pervazivni poremećaj.

Dete sa ovim poremećajem ima stereotipne pokrete prstima, telom, hoda na prstima, “leprša” rukama. Često su preosetljivi na neke zvuke, svetlost, dodir. Pažnja je kratka, izbegava kontakt pogledom.

Ukoliko neke od ovih pojava primetite kod svog deteta, potrebno je da se obratite stručnom licu i zajedno sa njim napraviti plan za rad na podsticaju svih sfera razvoja- motorika, govor i jezik, senzori, igra itd.

1 thought on “PERVAZIVNI POREMEĆAJI”

Leave a Comment

Your email address will not be published.