ORALNO – MOTORIČKE VEŠTINE

Aktivnosti za decu koja imaju disfunkciju oralno – motoričkih veština kroz Senzornu integraciju

Većina novorođenčadi rađa se spremna da ovlada osnovnim senzorno- motoričkim obrascima : koordinacijom sisanja, gutanja i disanja. Ta sinhronizovanost omogućava detetu da se umiri. Sisanje kao prva bebina oralno- motorička veština , jača mišiće usta a postepeno uči i druge kao što su griženje, stiskanje, žvakanje, lizanje. Te veštine imaju veliki uticaj na celokupni detetov razvoj.
 
ORALNO – MOTORIČKE VEŠTINE DOPRINOSE:
 
  • Konzumiranju čvrste hrane
  • Disanju
  • Istraživanju ustima prstiju na rukama i nogama te igračaka
  • Podizanju i uspravnom držanju glave
  • Hvatanju, pisanju i upotrebi alatki
  • Uspravnom sedenju i stajanju
  • Plakanju, gukanju, brbljanju, i razvoju jezika
  • Budnosti i organizovanom ponašanju
  • Samokontroli i smirivanju.

ZNACI NERAZVIJENIH ORALNO – MOTORIČKIH VEŠTINA :

Deca sa teškoćama u senzornoj obradi imaju nerazvijene oralno – motoričke veštine. Ova deca imaju preosetljivost u ustima, verovatno su izbegavali da stavljaju igračke u usta, što radi većina beba da bi ih istražilo. Mogu osećati pojačanu potrebu za oralnim istraživanjem predmeta , npr. neprestano sisati ili žvakati nejestive predmete . Imaju poteškoće sa hranjenjem , javlja se prejedanje, otežano sisanje, žvakanje i gutanje. Često su izbirljivi u jelu, izrazita sklonost ka određenom sastavu hrane , temperaturi , teško prihvatanje novih jela. Mogu da imaju zdravstvene poteškoće uključujući poteškoće sa probavom, rastom zuba i desnima. Javljaju se poteškoće i sa razvojem motorike uključujući tonus, ravnotežu i propriocepciju. Ova deca mogu imati teškoće u razvoju govora i jezika uključujući ograničenu gestikulaciju, facijalnu izražajnost,nepravilan izgovor glasova, nepravilna modulacija u glasu…

Poteškoće sa vidom, sa pažnjom i organizovanjem vlastitog ponašanja kao i sa emocionalnim i društvenim razvojem ( sklonost izdvajanju iz grupe, nasilno ponašanje ili nametljivost, nisko samopoštovanje ).

AKTIVNOSTI ZA ORALNO – MOTORIČKE VEŠTINE KROZ SENZORNU INTEGRACIJU

OGRLICA ZA ŽVAKANJE

Deca sa jakom potrebom za sisanjem i žvakanjem sklona su stavljati u usta nejestive predmete kao što su okovratnik ili rukavi. Ova opuštajuća aktivnost nudi nešto prikladnije i što je važno razvija oralno – motoričku kontrolu kao i vizuelne veštine i veštine fine motorike. Smišljena je za decu od dve i po godine pa na više. Za kratkotrajnu ogrlicu vam trebaju različite vrste žitarica u obliku slova O, gumene bombone i komadići jabuke ili šargarepe, prutići slatkog korena. Za trajniju ogrlicu vam treba oko pola metra prozirne plastične cevčice izrezane na kratke komadiće, svileni konac za nizanje, plastične igle za pletenje sa tupim vrhovima. Vi provucite iglu kroz okrugli komadić žitarice ili prozirnu cevčicu i zavežite je u čvor na kraju čvršćeg konca da bi ste izbegli ispadanje sledećeg komada. Dete može uzeti komadić žitarice ili cevčice i provući ga do kraja konca. Da zaveže krajeve konca, ukloniti igle i ako treba pomoći ćete mu da zaveže krajeve konca. Može ogrlicu staviti u dzep i nositi je u školu kao sredstvo smanjenja stresa. Koristi od ove aktivnosti su to što ove ogrlice uključuju vežbanje mišića usne šupljine koji se koriste prilikom govora, pomaže detetu u smirivanju i oslobađanju od stresa , stavljanje na konac sitnih komadića hrane poboljšava vizualno razlikovanje i koordinaciju oko ruka,kao i finu motoriku.

PIRE OD JABUKE NA SLAMKU

Ova aktivnost je u isto vreme zahtevna, zabavna , smešna i hranljiva. Namenjena je za decu od četvrte do trinaeste godine. Potrebna vam je izmiksana jabuka ili neko drugo voće , puding, jogurt. Oko pola metra prozirne plastične cevčice ili obična slamka za pića ( sa dugim uskim slamkama je teže, a lakše sa kratkim ). Napravite čvor na plastičnoj cevčici da biste dobili ’’ ludu slamku’’, stavite voćni pire u posudu i recite detetu da usisava pire. Dete pored toga što treba da sisa voćni pire može duvati kroz slamku da bi u pireu videlo mehuriće . Pokušajte sa voćnim šejkom u koji stavite komadiće leda zbog drugačije strukture hrane. Sisanje je zahtevna oralno – motorička veština koja podstiče razvoj govora i jezika, podstiče dete da bolje oseti ukus hrane , taktilno iskustvo za usne, usta i grlo. Ova aktivnost jača motoričke veštine oka jer usisavanje hrane tome doprinosi. Sisanje umiruje i organizuje stimulaciju čula koja dolaze iz spoljašnje sredine.

VESELI PASTIRI

Ono što vam je potrebno je veliki prostrani pod, maskirne vrpce, loptice od vate koje će predstavljati ovce i jagnjad, markeri, slamke za piće , kutija ili korpica koja će predstavljati tor. Uklonite tepih gde se pastiri mogu kretati, lepljivom trakom označite startnu liniju, postavite tor na jedan kraj sobe. Svaki pastir može uzeti komadić vate , označiti ih markerom i staviti na pod kod početne crte. Uzeti slamku i spustiti se na ruke iza početne crte, duvati na slamku da bi terao svoje stado ovaca prema toru, nekoliko ovaca istovremeno ili jednu po jednu. Usisavati kroz slamku što je brže moguće da bi podigao ovcu i sigurno je spustiti u tor. Koristi od ove aktivnosti su : razvijanje tehnike disanja, organa odgovornih za artikulaciju, jezik, obraze i usne. Duvanje izaziva divergenciju očiju što povećava detetovo vidno polje, hodanje na kolenima i rukama poboljšava čulo dodira, propriocepciju, osećaj za telo, finu motoriku, motoričko planiranje, ravnotežu ,stabilnost i sigurnost u sopstvene sposobnosti. Igranje u grupi podstiče društvene veštine i timski duh.

OTPUŠI TUGU

Različita raspoloženja poput ne mogu, neću, niko me ne voli ili ništa ne vredim mogu se preoblikovati i kroz ovu aktivnost smanjiti a podsticati i razvoj oralno – motoričkih veština. Uzrast dece koja je mogu primenjivati je od pete do trinaeste godine. Potrebni su vam baloni, vi tražite od deteta da imenuje svoj trenutni osećaj, pomozite mu da se izrazi rečima i recite da znate odličan, magičan način da odagnate i oterate ružne misli. Izađite sa detetom napolje i ponesite balone. Naduvaj ovaj balon i svakim dahom pokušaj da izbaciš jednu ružnu misao iz glave . Kada završiš zavezaćemo sve te ružne misli u balon i poslati ih daleko… Dete može nekoliko puta udahnuti i duvati u balon, zavezati balon uz vašu pomoć, odgurnuti balon prema nebu i pustiti ga da ga vetar odnese. Duboko udisanje i izdisanje pomaže regulaciji disanja, udisanje pomaže u razvijanju oralno – motoričkih veština, opipavanje balona podstiče taktilnu stimulaciju, gledanje balona kako odlazi vizuelne veštine, udaranje balona podstiče propriocepciju.

LITERATURA : CAROL STOCK KRANOWITZ,M.A.

1 thought on “ORALNO – MOTORIČKE VEŠTINE”

Leave a Comment

Your email address will not be published.