NEUROFIDBEK TERAPIJA

Neurofidbek trening je potpuno neinvazivna vrsta terapije, koja se od skora u svetu koristi kao dodatak terapiji širokog spektra poremećaja. Alat koji koristimo u ovoj terapiji je neurofidbek aparat. Ovaj uređaj nam omogućava da stimulišemo mozak na različite reakcije, prateći pritom moždane talase pacijenta (EEG), a po potrebi i druge telesne funkcije kao što su srčani ritam, krvni pritisak, protok krvi, napetost u mišićima..

Kako funkcioniše neurofidbek terapija?

Pre početka terapije, pacijentu prikačimo elektrode, koje će meriti moždane talase u realnom vremenu. Zatim, zadajemo pacijentu jednostavne zadatke, koji će pokrenuti moždanu aktivnost koju merimo. To moze biti jednostavna video igrica, ili audio stimulacija (npr. puštanje muzike ili zvukova koji naglo počinju i prestaju). Ove aktivnosti su tako osmišljene da podstiču mozak da obrađuje informacije na različite načine. Mozak reaguje na ove nadražaje, a mi posmatramo te reakcije na EEG izveštaju. U praksi, ovi izveštaji značajno variraju od terapije do terapije i po njima pratimo napredak pacijenta…

Kome je namenjena neurofidbek terapija?

Neurofidbek trening se koristi kao pomoćno sredstvo u terapiji velikog broja poremećaja. Vrlo značajne rezultate smo primetili u terapiji poremećaja pažnje i hiperaktivnosti (ADD/ADHD), dece sa autizmom ili Aspergerovim sindromom, ali i kod ublažavanja epileptičnih napada. Benefiti ove terapije su primećeni i u terapiji anksioznosti, paničnih napada, depresije, poremećaja spavanja i drugih poremećaja povezanih sa stresom. Naši mališani, koji imaju poteškoće sa učenjem i koncentracijom takođe mogu poboljšati iste, na lak i zabavan način. Koristi se i u terapiji otežanog govora, mucanja, kako kod dece, tako i kod odraslih. Svaka seansa traje od 45-60 minuta, a sam trening do 30 minuta. Potrebno je desetak seansi da bi rezultati terapije postali očigledni, ali ovaj podatak varira u zavisnosti od vrste poremećaja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *