ARTIKULACIJA GLASOVA F , V

Glas F, kao i glas V spadaju u grupu frikativa, tj strujnih glasova kada se govori o načinu tvorbe, a kada se govori o mestu tvorbe spadaju u usneno-zubne, tj labiodentalne glasove, jer se kod ovih glasova tesnac formira pomoću usne duplje i donjih sekutića. Vazdušna struja neometano prolazi kroz usnu duplju jer govorni organi ne prave nikakvu prepreku. Tokom izgovora ovih glasova jezik leži na dnu usne duplje.

Najpre objasnimo detetu kako će da postavi govorne organe, ne samo za ove glasove,već za sve, pa se onda prelazi na vežbanje. Logopedski rad na usvajanju dobre artikulacije nekog glasa prvo podrazumeva učenje pravilnog izgovora nekog glasa. Prilikom korekcije bilo kog glasa logoped predstavlja pravilan govorni model. Slušajući pravilan model, dete usvaja korake za izgovor tog glasa.

Glas V se artikuliše slično glasu F: pri njegovom izgovoru učestvuju donja usna i sekutići( kao kod F), a pored toga glasnice trepere. Sledeća razlika kod ova dva glasa je u jačini vazdušne struje i trajanju glasa, ona je slabija kod V, a po trajanju V je kratkotrajniji glas od F. I ovde je meko nepce podignuto.

Deca najčešće menjaju ovaj glas glasovima M I glasom F ,zbog nedovoljno razvijenog fonemskog sluha. Najpre krećemo od fonemskih vežbi gde se kritičan glas nalazi sa vokalima( na početku), zatim u sredini, pa se nastavlja izgovor na kraju sloga.

V…………….A                  A………..V……..A                     A………..V

V…………….E                  E…………V……..E                   E…………V

V…………….I                    I………….V……..I                     I………….V

V……………O                  O………..V………O                   O………..V

V……………U                   U……….V………U                    U…………V

Reči koje počinju glasom V na početku su –val, vaga, Vanja, bez, veš, vesti, viljuška, vojnik, voz, vosak

Kada dete usvoji izgovor glasa na početku reči onda se prelazi na vežbanje reči gde je glas u sredini reči – ovo, evo, Iva, avion, sova, Avala, livada, glava, slovo, ovako, ovamo, novo, kivi, ovan, krava, pravo

Zatim se vežbaju reči koje imaju glas V na kraju reči- lav, lov, sav, cev, splav, ustav, krov, korov, mrav

Onda se nastavljaju vežbe tako što se ponavljaju reči i rečenice, price i pesmice.Ovo sve služi za lakšu automatizaciju,odnosno kada dete sa lakoćom izgovara glas koji je bio težak I kada to postane rutina za njega.

AVION

Avion leti I zimi i leti.

Avion šiša

I kada pada kiša.

Avion je sila gvozdenih krila,

što nikad ne spava.

Avion peva kad grmi i seva.

Kako se nameštaju govorni organi za glas F : donja usna je malo povu;ena unutra, dok je gornja nes[to uzdignuta, gornji sekutićI ovlaž dodiruju ivicu donje usne ostavljajućI vrlo uski otvor kroz koji vazduh tarući se o zube I usne struji I stvara tipičan zvuk za ovaj glas . Meko nepce je podignuto I sprečava prolaz vazduha u nos. Glasnice ne vibriraju pa je ovaj glas bezvučan. Jezik leži na dnu usne duplje.

Deca najčešće u govoru ovaj glas neizgovaraju( omituju), zatim nepravilno izgovaraju (tj kada je prisutna distorzija ), i supstituišu( menjaju ) glasom V, zbog zajedničkih osobina, kada umesto “kofa” izgovaraju “kova” .

Kao i do sada, prelazimo na fomeske vežbe koje podrazumevaju kombinovanje glasa F i vokala, gde se glas nalazi na početku, u sredini, i na kraju.

F…………..A                     A………..F………A                    A………F

F…………..E                    E………..F……….E                   E……… F

F…………..I                      I…………F……….I                     I………. F

F…………. O                    O………..F……….O                  O………F

F…………..U                    U………..F……….U                   U………F

Primeri reči za F na početku –fes, far, feta, fota, formula, festival, fudbal, fenirati, fizika, fijoka.

Primeri za F u sredini reči- kafa, kofa, jafa, kofer, šofer, Sofija, safari, defilovati, telefonirati.

I za F na kraju reči- golf, senf, laf, frof, sedef, kuglof, Rudolf, blef.

Poželjno je raditi na diskriminaciji glasova F i V jer imaju približno isti položaj govornih organa za izgovor. Najbolje ih je vežbati u sledećim rečima:

var- far

bata-Fata

vino- fino

Vida- Fida

sova- sofa

evo- efo

lav- laf

krv- Krf

Trudite se sa svojim detetom da gledate što više slika koje sadrže ovaj glas, kao i da mu čitate priče gde je ovaj glas zastupljen, jer tako polako koračate ka uspešnoj automatizaciji. Motivišite dete, pohvalite ga , i budite mu podrška.

ŽIRAFA

Zamisli žirafu

kako gricka jafu

i svom dragom lafu

sipa crnu kafu,

pa na sofi fino

jedu čokolino.

Priča” Vasa i Fema “

Vasa i Fema su šetali parkom. Videli su pticu na zemlji. Vasa je poneo pticu kući da joj pomogne. Vasa I Fema su zavili povređeno krilo ptici i nahranili su je. Kada se ptica oporavila, pustili su je da poleti. 

 

 

1 thought on “ARTIKULACIJA GLASOVA F , V”

Leave a Comment

Your email address will not be published.