ARTIKULACIJA GLASA L

Prema najnovijim istraživanjima koja potvrđuju i svakodnevni primeri iz prakse, sve veći broj dece predškolskog uzrasta ima neko odstupanje u govorno-jezičkom razvoju. Nažalost, broj stručnjaka koji se bave terapijom glasa, govora i jezika nije dovoljan i veliki broj dece ostaje uskraćen za logopedski tretman ili biva nedovoljno i retko uključen u tretman. Roditelji nas često pitaju postoje li neke vežbe koje mogu raditi sami kod kuće i zato ćemo sada prikazati kako izgledaju logopedske vežbe za neke od glasova koji se najčešće nepravilno izgovaraju. Takođe, podrazumieva da dete ima samo poremećaj artikulacije, tj. izgovora glasova, bez drugih odstupanja u saznajnom i jezičkom razvoju (gramatika, sintaksa, semantika) što zahteva drugačiji pristup i vrstu terapije. Ukoliko se ovaj glas ne javi spontano ni nakon 4. godine, potrebno je potraziti pomoć logopeda.

Jeste li spremni? Krećemo 🙂

Da bi dete moglo izgovoriti glas L potrebno je da ima dobro razvijenu logomotoriku, tj. pokretljivost govornih organa. Na početku ćemo uraditi nekoliko pripremnih vežbica kojima ćemo razgibati jezik. U slučaju da ih vaše dete ne može izvesti, zamolite pedijatra da proveri podjezični frenulum, koji nekada može biti toliko kratak da ne dozvoljava pokrete jezika prema gore i dete samim tim ne može pravilno da izgovori ovaj glas. Kratak frenulum možete prepoznati i tako što kada dete isplazi jezik napolje umesto oštrog vrha njegov oblik će biti srcolik.

Evo nekoliko vežbica:

 • Isplazi jezik napolje i pokušaj da vrhom dodirneš nos
 • Obliži usne kružno, prvo u jednom pa onda u drugom pravcu (detetu se može namazati eurokrem ili med oko usana)
 • Otvori usta i pomjeraj jezik iz lijevog u desni ugao i obrnuto   
 • Ponovi istu vežbu, ali sa zatvorenim ustima (zubi se ne vide)    
 • Otvori usta i vrhom jezika pređi preko spoljašnje strane gornjih zuba     
 • Vrhom jezika pređi preko ivice gornjih zuba     
 • Umotaj jezik prema gore, iza gornjih zuba    
 • Podigni vrh jezika iza gornjih zuba i zadrži ga, usta su otvorena                                        
 • Raširi jezik kao lepezu preko gornjih zuba     
 • Umotaj jezik kao palačinku (sa strane prema unutra)      
 • Konjski kas-oponašanje kako ide konj

Kada dobro razgibamo jezik, pokazaćemo detetu ispred ogledala kako se pravilno izgovara glas L: usta su nam blago otvorena, vrh jezika se podiže i zakači gore iza sekutića, bočne strane jezika su slobodne i njima prolazi vazdušna struja. Lagano izgovaramo glas L pazeći da jezik ostane u tom položaju. Zatim ćemo spajati glas L sa samoglasnicima i izgovarati: (naglašavajući glas L i zadržavajući jezik u tom položaju).

 

LI, LE, LA, LO, LU

Sada prelazimo na vježbe za pravilan izgovor glasa L na početku reči. Dete ponavlja za nama reči, pazimo da pravilno izgovori glas. Smišljamo reči koje počinju sa:

 1. LI: lice, lisica, lija, limun, lipa, litica, list, livada, lek, lepo, lizati, lizalica, lišaj, lik, Lika, lift
 2. LE: let, letak, leptir, leđa, ledina, lepeza, letva, Lela, lenta, lepinja, lemiti, ležati, ledenjak, leđa
 3. LA: lak, lan, lav, lakat, lane, lama, lasta, labavo, lavabo, lastiš, lavež, lajati, lađa, lampa, lampion
 4. LO: lov, lovac, loviti, lovina, lonac, lopata, lom, lokot, lopov, loza, logor, lokal, lopovluk, lomiti
 5. LU: luk, lutka, lupati, lutati, luster, lud, lubenica, lukav, lunjati, lutrija, lupati, lula

 

Detetu ćemo pokazivati slike u kojima se nalazi glas L i tražiti da imenuje šta vidi na slikama. Iskoristite dečije časopise iz kojih ćete zajedno pronalaziti, seckati i lepiti sličice u posebnu svesku. Dete će kasnije moći i samo da vežba „čitajući“ slike.

Sada ćemo provežbati glas L na početku reči kroz rečenice:

 

 1. Lisica je lukava.
 2. Limun je kiseo.
 3. Lipa lijepo miriše.
 4. Na livadi lete leptiri. 
 5. Mama mi je kupila lizalicu. 
 6. Lija lovi koke. 
 7. Lela i Lana imaju lepu loptu. 
 8. Lana ima lepezu. 
 9. Labud je lepa ptica.

Kada dobro provežbamo glas L na početku reči, prelazimo na glas L u sredini reči:

I……………..L………………..I

E……………..L………………..E

A……………..L………………..A

O……………..L……………….O

U……………..L……………….U

 bili, mili, čili, tili, jele, cele, bele, dala, mala, sala, hvala, kolo, golo, solo, polo ogledalo, balon, odluka, okolina, pile, planeta, planina, plavo, platno, ples, plesti, olovka, selo, toplo, selotep, kilo, salama, galama, kolica, pelene, palma, paleta, palenta, dlan, slanina, magla, nula, vila, beli, klupa, blagajna, blagajnik, blok, blokada, blebetalo, blitva, glava, glina, gluma, golub, kola, metla, molitva, odluka, sladoled

 

Rečenice u kojima se glas L pojavljuje u sredini reči: 

 1. U bokalu je ledeni čaj.
 2. Lampa je na stolu.
 3. Kiša lije kao iz kabla.
 4. Lubenica je slatka.
 5. Lov na lavove je vrlo opasan.
 6. Kupili smo velika kola.
 7. Mila voli žele bonbone.
 8. Lela mi je dala pile.

 

Glas l u sredini u kombinaciji sa suglasnicima:

Pli-pliva, ple-plete, pla-plavo, plo-plovi, plu-pluta 

 1. More je plavo. 
 2. Laki voli plazmu. 
 3. Plivač pliva u bazenu.
 4. Luna ide na ples.
 5. Pletilja plete. 

Bli-blizu, ble-bledo, bla-blago, blo-blok, blu-bluza

 1. Gusari imaju blago. 
 2. Lela sprema blitvu.
 3. Lana je pala u blato.
 4. Mama je kupila lepu bluzu. 

Kli-klin, kle-klen, kla-klan, klo-klon, klu-klupa

 1. Klara svira na klaviru.
 2. Lela sedi na klupi.
 3. Luka i Lazo se klackaju na klackalici.                                                
 4. Luka je našao plavi kliker.
 5. Klatno zidnog sata se klati.

Gli-glina, gle-gleda, gla-glava, glo-globus, glu-gluma  

 1. Glumci glume u filmu.
 2. Lazo je gladan.  
 3. Lana glasno sluša muziku.
 4. Na globusu je zemljina kugla.
 5. Glista živi u zemlji.

Sli-slika, sle-sleti, sla-slano, slo-slova, slu-sluti

 1. Mama je napravila sladoled.             
 2. Salama je slana.
 3. Helikopter je sletio na livadu.
 4. Slavuj je sleteo na stablo.
 5. U školi se uče slova.
 6. Slavica je slomila luster.
 7. Lela je dobila slikovnicu.

Mle-mleko, mla-mlad, mlo-mlohav, mli-mlinar

 1. Mleko je toplo i belo.
 2. Mladen je mlad. 
 3. Luka mlati glavom.
 4. Stari mlinar pravi brašno u mlinu.

Plava, plava, planina

Plete, plete pletilja

Pliva pliva plivačica

Plovi plovka ptica

Pluta plutala

Došli smo do vežbi za glas L na kraju reči:

I……………………..L

E…………………….L

A…………………….L

O…………………….L

U…………………….L

Fil, til, mantil, bicikl, tunel, koktel, hotel, motel, val, bal, žal, lokal, bokal, metal, hol, dol, pol, sol, bol, mol, mentol, zumbul, faul 

Vežbamo glas L na kraju reči kroz rečenice:

 1. Lana ima zeleni mantil.
 2. Luka vozi bicikl.                                               
 3. Mama je napravila fil za kolač.
 4. Zumbul je procvetao.
 5. Lena je otišla na bal.

Da bi se glas automatizovao , učićemo i pesmice u kojima je ovaj glas zastupljen.

 

LASTA

 

Let, leti lasta

I u putu veli:

“ Došlo je leto, i to me veseli”.

JUNAKINJA JELENA

 

Junakinja Jelena

ogulila kolena.

I jos dok je bolelo,

uzviknula veselo :

“Hopa-cupa, hop-la,

cela su mi stopala “

Smatramo da treba reći da ovakva vrsta teksta ne predstavlja zamenu za logopedski pregled i terapiju, može se koristiti kao dopuna ili kao dodatna ideja za one roditelje koji nisu u prilici da posećuju logopeda onoliko koliko je zaista potrebno njihovom detetu.