Artikulacija glasa LJ

ARTIKULACIJA GLASA LJ

Glas Lj spada među glasove koji se najkasnije usvajaju. Za razliku od glasa R, koji zahteva izuzetnu izdiferenciranost i spretnost pokreta govornih organa, glas Lj zahteva malo lakše pokrete. Dakle za izgovor glasa Lj nije od presudnog značaja složenost pokreta već uočavanje fine razlike u zvučnim karakteristikama glasa. Do četiri, pa čak i četiri i po godine je dozvoljeno odstupanje u izgovoru glasa Lj.

Nepravilan izgovor ovog glasa se naziva LAMBDACIZAM, i kao što smo pisali za glas R, tako bi i ovaj glas trebalo da bude skroz usvojen do 5 godine.

Nepravilan izgovor glasa Lj se ispoljava kroz :

-nedovoljno jasno izgovaranje glasa ( distorziju )

-neizgovaranje glasa (omisiju) koja je nesto ređa na svim uzrastima

-zamenu (supstituciju) drugim glasovima, najčešće glasovima J, L, I, Nj

Najpre ćemo detetu objasniti položaj govornih organa , kako da ih postavi, da bi moglo lepo da vežba. Možete zajedno sa detetom sedeti ispred ogledala, jer je detetu lakše da imitira određeni pokret kada vidi sebe i ono što pokušava da izvede. Prilikom izgovora ovog glasa vrh jezika ja na donjim sekutićima, telo jezika dodiruje tvrdo nepce, dok vazduh protiče sa strane , duž bokova jezika. Nekada se detetu može reći i da “ gricne “ , tj.zagrize jezik i većina dece tako lakše savlada pokret vezan za pravilan izgovor.

Nakon vežbi oralne praksije, prelazi se na izgovor glasa u kombinaciji sa vokalima:

Lj…………A

Lj………….E

Lj………….I 

Lj………….O

Lj………….U

Ljig                    ljuska                   ljaga                   Ljerka          LJosa

Ljiljana             ljudi                      ljaneros              Ljeska

A………………Lj ……………..A    

E…………….Lj……………….E

I……………… Lj……………….I

O………………Lj.…………….O

U……………..Lj……………..U

 

Bilja            bolje         marljiv          dirljivo          seljak        drvodelja

košulja       malje        biljke            seljaci         odeljak      pepeljara

Prelazimo na finalni položaj glasa Lj, tj na kraju reči:

A…………………LJ

E…………………Lj

I………………….LJ

O………………..Lj

U…………………Lj

 

mulj        žulj       pasulj        kašalj         ugalj

detalj    grmalj      kralj          malj          detalj

Potom se uvežbava pravilan izgovor glasa Lj u klasterima :

 gljiva          šljiva             bljak               šljaka           mljackanje      

Kada je dete utvrdilo pravilan položaj govornih organa za glas Lj i uspešno ga izgovara u pomenutim vežbicama možemo preći na izgovaranje rečenica i pesmica koje obiluju datim glasom. To će se vežbati kroz reči, rečenice, pesmice, price u slikama, spontani govor.

Primeri rečenica :  

 

  1. Ljilja je ubrala ljiljan .
  2. Ljudi jedu pasulj.
  3. Bilja pegla košulju.
  4. Smilja bere gljive.
  5. Seljaci obrađuju zemlju.
  6. Olja se zaljubilja.
  7. Mnogo volim ljubičice.

Primer – pesmica :   

LjUBICA

Ljutica Ljubica

se ljutila

I nije mamu poljubila,

ne da joj mama

ni šljivu ni gljivu

mora da jede

pasulji I zelje.

Na kraju je potrebno uraditi i vežbe za diferencijacije glasa( razlikovanje) glasa LJ sa drugim glasovima :

 L    –    LJ         (leto  –   ljeto, Lana –  ljana, mol   –  mulj, blesa –  bljesak )                                           

J    –    LJ           (jug — ljug, jaja  – ljalja, kej- kelj, bije  –    bilje)