MIŠIĆI LICA KOJI UTIČU NA GOVOR

Da bismo mogli da radimo na govoru moramo poznavati i anatomiju govornog aparata. Sada ćemo pisati o onim mišićima na našem licu koji su značajni i koji dovode do toga da se naš govorni aparat pokreće i kasnije stvara glasove i govor.

Mišići usana značajni za govor su:

1. Orbicularis oris – kružni mišić usana -okružuje usni otvor i pruža se od gornje usne do opnastog dela nosne pregrade, i od donje usne naniže do bradno-usnog žleba. Ima oblik elipse. Podiže gornju usnu na gore, a donju usnu na dole. Zaokružuje usne u poljubac. Utiče na zatvaranje usta i učestvuju u sisanju, žvakanju, zviždanju i izgovoru pojedinih samoglasnika. Ubraja se u mimične mišiće jer učestvuje u ekspresiji izraza lica.
 
 
2. Levator labii superioris alaequae nasi-mišić podizač gornje usne i nosnog krilca- se nalazi na prednjem delu gornje vilice, jedan deo njegovih vlakna ide u gornju usnu. On utiče na širenje nozdrva i podizanje srednjeg dela gornje usne.
 
 
3. Levator labii superioris-mišić podizač gornje usne- pruža se od spoljašnje strane gornje vilice do duboke strane spoljašnje polovine kože gornje usne. Služi, kao što mu i sam naziv kaže, da podiže gornju usnu. Podizanje gornje usne je značajno i za izgovor usnenih i usneno-zubnih glasova. Spada u mimične mišiće jer daje licu izraz neraspoloženja i žalosti.
 
 
4. Levator anguli oris– podizač usnog ugla- se pripaja na prednjoj strani tela gornje vilice i dubokoj strani kože u predelu uglova usana. Delimično ulazi i u sastav kružnog mišića usana. Prilokom kontrakcije on poduže uglove usana. Mali deo vlakana koji je u donjij usni , mogu pomoći u zatvaranju usana i povlačenju donje usne prilikom izgovora usnenih glasova.
 
 
5. Zygomaticus major-veliki jagodični/jabučni mišić- . Pruža se od spoljašnje strane odgovarajuće jagodične( jabučne kosti) ka unutra i naniže do duboke strane kože u predelu ugla usana. On delimično ulazi i u sastav kružnog mišića usana. Tokom kontrakcije snažno podiže usni ugao na gore i u stranu. Tako da zajedno sa mišićem podizačem usnog ugla, učestvuje u produkciji usneno-zubnih glasova, a povlačenje mišića u stranu je značajno za izgovor glasova S, Z, C. Učestvuje u smehu. Jamice na obrazima nastaju kao varijacija strukture ovog mišića. Spada u mimične mišiće jer on daje licu nasmejan izraz.
 
 
6. Zygomaticus minor– mali jagodniči/jabučni mišić- To je tanak mišićni snop, koji se nalazi ispod i unutra od velikog jabučnog mišića. On podiže gornju usnu za izgovor glasa F, zajedno sa mišićem podizačem usnog ugla. Pri obostranoj kontrakciji daja licu nasmejan izraz, tako da i on spada u mimične mišiće.
 
 
7. Depressor anguli oris-mišić obarač usnog ugla- pruža se od tzv. kose linije na spoljašnjoj strani tela donje vilice do duboke strane kože u predelu ugla usana. On povlači uglove usana naniže. Zajedno sa mišićem obaračem donje usne, sprečava da se usta u potpunosti zatvore prilikom izgovora volkala I i E. Spada u mimične mišiće jer daje licu izraz prezira i tuge.
 
 
8. Depressor labii inferioris– mišić obarač donje usne- pruža se od tzv. kose linije na spoljašnjoj strani donje vilice do unutrašnje strane kože donje usne. On snažno povlači donju usnu nadole i izvrće njenu slobodnu ivicu. Učestvuje u stvaranju usnenih glasova. Spada u mimične mišiće jer licu daje izraz zlovolje i prezira.
 
 
9. Mentalis-bradni mišić- je smešten ispod kože brade. Ovaj mišić zateže i spušta kožu brade a istovremeno izvrće i istura donju usnu. U spoju sa kružnim mišićem usana pomaže da se usne zaokruže i isture za izgovor vokala U, O, I. Takav položaj usana nam je odgovarajući i za izgovor glasova Č, Dž, Š i Ž.
 
 
10. Resorius-mišić smeha- smešten u najpovršnijem sloju potkožne muskulature obraza. Povlači ugao usana naviše i u stranu. Tako pomaže da se usne rašire prilikom izgovora glasova I i E. Takođe pomaže obraznom i velikom jagodičnom mišiću u povlačenju uglova usana prilikom izgovora usnenih i usneno-zubnih glasova. Imaju ga samo ljudi. Sam daje tzv. lažni smeh.
 
 
11.Buccinator-obrazni mišić- je parni mišić glave koji ispunjava bočni prostor između donje i gornje vilice i čini mišićni sloj obraza. Njegova vlakna ulaze i u sastav kružnog mišića usana. Njegovo dejstvo je složeno. On povlači uglove usana unazad i upolje i približava obraze zubnim lukovima, tako da je i on aktivan prilikom izgovora usnenih i usneno-zubnih glasova. On zateže sluzokožu koja ga prekriva i tako štiti od povređivanja tokom akta žvakanja. Svojom kontrakcijom potiskuje sadržaj (vazduh ili tečnost) unapred, recimo tokom sviranja trube, duvanja ili unazad u toku unosa hrane. Obrazni mišić učestvuje i u aktu sisanja.
 
 
Literatura:
 
Dr Slavoljub V. Jovanović, dr Nadežda A. Jeličić: “Anatomija čoveka – glava i vrat” (“Savremena administracija” Beograd 2000.) ISBN 86-387-0604-9
 
https://www.slideshare.net/MohamedFiky/anatomy-of-the-face-face
 
https://linguistics.ucla.edu/people/ladefoge/manual%20files/appendixb.pdf
 
http://www.scen.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/02/Misici-glave-i-vrata-PODSETNIK-25.02.2019..pdf
 
https://courses.lumenlearning.com/boundless-ap/chapter/head-and-neck-muscles/

Leave a Comment

Your email address will not be published.