FORBRAIN APARAT

Zvuk započinje svoj put u spoljašnjem uhu. Putujući kroz nekoliko strukturnih celina u unutrašnjem uhu, zvuk dolazi do nerava koji vazdušne vibracije pretvaraju u električne impulse.

Postoji još jedan način na koji naše telo obrađuje zvuk. Naime, zvučni talasi se prenose i kroz koštanu strukturu naše glave. Na sličan način kao i zvučne vibracije koje putuju kroz vazduh ušne školjke, i ove vibracije iz kostiju dolaze do nerava koji ih pretvaraju u električne impulse, koji su „čitljive“ informacije za naš mozak. Forbrain aparat funkcioniše tako što pojačava provođenje vibracija, prvenstveno kroz kosti glave, ali i vazdušne vibracije u uhu, pri čemu koristi glas osobe koja nosi aparat, kao izvor zvuka. Na ovaj način se koristi petlja između govornog i slušnog aparata, a rezultat je popravljanje pažnje, koncentracije, verbalne memorije, ali i kratkotrajne memorije uopšte.

Brojna istraživanja su dokazala benefite koje ovaj aparat ima u tretmanu različitih govornih poremećaja, sa širokim dijapazonom uzroka.

Jedna od studija, koju je sproveo Carles Escera, PhD, profesor Univerziteta u Barseloni, dokazala je uspeh ovog aparata kod pacijnata sa ADHD. Kod ovih pacijenata, Forbrain aparat je značajno uticao na popravljanje pažnje i koncentracije.

Nekoliko studija koje su sprovedene u Kini, dokazale su dobrobit korišćenja ovog aparata kod pacijenata nakon moždanog udara. Jedna od studija sprovedenih u Španiji odnosila se na popravljanja koncentracije i brzine čitanja kod učenika osnovne škole, uzrasta od 7 do 13 godina. U periodu od dva meseca, ova deca su popravila veštinu čitanja za 25% (prema GALI metodi merenja brzine čitanja).

Dok Instituti širom sveta i dalje istražuju različite dobrobiti aparata Forbrain, mi u Centru za patologiju govora „Torbica+“, pored ostalih uređaja i aparata, možemo da se pohvalimo da već neko vreme u radu koristimo ovaj aparat. Prema našem neposrednom iskustvu, Forbrain je aparat koji daje odlične rezultate kod raznovrsnih potreba naših korisnika.

2 thoughts on “FORBRAIN APARAT”

  1. hi anyone, I was just checkin out this site and I really admire the basis of the article, and have nothing to do, so if anyone wants to have an engaging convo about it, please contact me on myspace, my name is kim smith

Leave a Comment

Your email address will not be published.