FORBRAIN APARAT

Zvuk započinje svoj put u spoljašnjem uhu. Putujući kroz nekoliko strukturnih celina u unutrašnjem uhu, zvuk dolazi do nerava koji vazdušne vibracije pretvaraju u električne impulse.

Postoji još jedan način na koji naše telo obrađuje zvuk. Naime, zvučni talasi se prenose i kroz koštanu strukturu naše glave. Na sličan način kao i zvučne vibracije koje putuju kroz vazduh ušne školjke, i ove vibracije iz kostiju dolaze do nerava koji ih pretvaraju u električne impulse, koji su „čitljive“ informacije za naš mozak. Forbrain aparat funkcioniše tako što pojačava provođenje vibracija, prvenstveno kroz kosti glave, ali i vazdušne vibracije u uhu, pri čemu koristi glas osobe koja nosi aparat, kao izvor zvuka. Na ovaj način se koristi petlja između govornog i slušnog aparata, a rezultat je popravljanje pažnje, koncentracije, verbalne memorije, ali i kratkotrajne memorije uopšte.

Brojna istraživanja su dokazala benefite koje ovaj aparat ima u tretmanu različitih govornih poremećaja, sa širokim dijapazonom uzroka.

Jedna od studija, koju je sproveo Carles Escera, PhD, profesor Univerziteta u Barseloni, dokazala je uspeh ovog aparata kod pacijnata sa ADHD. Kod ovih pacijenata, Forbrain aparat je značajno uticao na popravljanje pažnje i koncentracije.

Nekoliko studija koje su sprovedene u Kini, dokazale su dobrobit korišćenja ovog aparata kod pacijenata nakon moždanog udara. Jedna od studija sprovedenih u Španiji odnosila se na popravljanja koncentracije i brzine čitanja kod učenika osnovne škole, uzrasta od 7 do 13 godina. U periodu od dva meseca, ova deca su popravila veštinu čitanja za 25% (prema GALI metodi merenja brzine čitanja).

Dok Instituti širom sveta i dalje istražuju različite dobrobiti aparata Forbrain, mi u Centru za patologiju govora „Torbica+“, pored ostalih uređaja i aparata, možemo da se pohvalimo da već neko vreme u radu koristimo ovaj aparat. Prema našem neposrednom iskustvu, Forbrain je aparat koji daje odlične rezultate kod raznovrsnih potreba naših korisnika.

Leave a Comment

Your email address will not be published.