Logoped za odrasle

EZOFAGUSNI GOVOR

Ezofagusni govor je alternativni način proizvodnje govora koji uključuje oscilovanje jednjaka umesto oscilovanja grkljana. Ovo je naučena veština koja zahteva logopedsku obuku i mnogo prakse. Potreba za učenjem ezofagusnog govora se najčešće javlja kod pacijenata kojima je uklonjen grkljan. Grkljan nije jedini instrument koji koristimo za govor. Postoje logopedske vežbe koje nas uče da koristimo …

EZOFAGUSNI GOVOR Read More »

DEFEKTOLOG

Kada se postavi pitanje „Ko je defektolog?“ uglavnom dobijamo odgovor da je to osoba koja se bavi određenim psihofizičkim smetnjama kod dece i odraslih. Da, to jeste u opisu posla defektologa, ali šta tačno to znači? Pre svega da objasnimo da postoje više vrsta defektologa. Postoje defektolozi koji pomažu osobama čija su čula vida (tiflolozi) …

DEFEKTOLOG Read More »

DNEVNE RUTINE

Rutina predstavlja jedan predvidljiv način rada. Svi mi razvijemo neke naše rutine kao što su, na primer, da pre posla popijemo kafu ili da jedemo u tačno određeno vreme. Za dete je jako bitno da ima svoju dnevnu rutinu. Zašto? Zato što se deca osećaju sigurno kad imaju svoju rutinu. Deca treba da imaju razumne …

DNEVNE RUTINE Read More »

AFAZIJA

Afazija je stečeni poremećaj komunikacije, uzrokovan oštećenjem mozga, koji se manifestuje deficitom na fonološkom, leksičkom , gramatičkom, semantičkom i pragmatičkom planu, kako u procesu produkcije tako i u razumevanju jezika. Uzrokuje i kognitivne deficite kao što su : deficiti pažnje, pamćenja i mišljenja, svesno delovanje i shvatanje okoline. Afazične osobe imaju smanjenu mogućnost izražavanja i …

AFAZIJA Read More »