Kristina Šulović Petković

Diplomirala na Defektološkom fakultetu u Beogradu 1996 godine. Polikliničko iskustvo stekla u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora gde je radila 15 godina kao audiolingvista. U Centru za edkaciju Torbica je stalno zaposleni član tima od 2012 godine. Konsultant je vrića Oblačić-Borča i Montesori Meda. Član Udruženja logopeda Srbije od osnivanja 2004 godine. U okviru udruženja obavljala je funkciju zamenika presednika Upravnog Odbora Udruženja. Kao član organizacionog odbora Udruženja aktivno učestvovala u organizaciji kongresa i simpozijuma logopeda Srbije. Učesnik je Prvog Evropskog Kongresa prevencije, detekcije i dijagnostike verbalnih poremećaja; Patra 2006, Konferencije „Autizam 2006“, Konferencije govor i jezik 2013 Beograd. Polaznik je seminara za „Mentalnu higijenu razvojnog doba 2014“. Aktivno prati inovacije u logopediji u regionu sa kolegama iz Bugarske i Makedonije.