Slavka Đukuć logoped – defektolog

2012.godine diplomirala na Defektološkom fakultetu u Beogradu(Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju) smer logopedija i dobila zvanje defektolog - logoped.

U toku studiranja obavila je stručnu praksu u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „prof. Dr. Cvetko Brajović“ u Beogradu i na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.

U periodu od marta 2014 do marta 2015 stažirala u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „prof. Dr. Cvetko Brajović“ u Beogradu, kao i u Kliničkom centru Srbije, na klinici za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju( odeljenje za poremećaje glasa).

2016.polaze stručni ispit u Ministarstvu zdravlja.

Poseduje sertifikat Montesori društva Srbije, kao osposobljeni Montesori vaspitac.

Od skoro je i personalni asistent u vrticu "Kamičak i drugari".

Od oktobra 2018. godine je deo stručnog tima Centar za Edukaciju Torbica+.