Ivana Kuzminac, logoped-defektolog

Diplomirala 2010.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu na odseku za logopediju i dobila zvanje DEFEKTOLOG-LOGOPED.U toku studiranja volontirala je u humanitarnoj organizaciji „Dečije srce“.

Od 2018.godine je deo stručnog tima "Centar za Edukaciju Torbica +" .

Nastavlja stručno usavršavanje kao polaznik Edukacije za Senzorno-integracijskog pedagoga.