SVETLANA TORBICA-MARINKOVIC

Svetlana Torbica Marinković, rođena 18.02.1983.godine u Beogradu.

  2002.godine završila X Beogradsku gumnaziju ,,Mihajlo Pupin'' u Beogradu. 2008.godine diplomirala na Defektološkom fakultetu u Beogradu(Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju) smer LOGOPEDIJA i dobila zvanje DEFEKTOLOG - LOGOPED.

2010.specijalizirala na Fakultetu organizacionih nauka, smer upravljanje ljudskim resursima i dobila zvanje SPECIJALISTE (spec. Svetlana Torbica Marinković)

Od 2011. doktorant na Biološkom fakultetu, smer NEURONAUKE, modul OD GENA DO PONAŠANJA. U toku je izrada teze na temu Dinamika praćenje ranog psihofiziološkog razvoja dece začete vantelesnim oplođenjem.

Zaposlena u Centru za edukaciju Torbica+ (logopedsko-defektološka ordinacija)

Predavac u skoli roditeljstva Mamin san od 2015.godine.

Zavrsila obuku u Moskvi i za upotrebu VocaStim Master aparata kao i seminar Stimulativne metode u rehabilitaciji bolesnika sa narusenim govorom i gutanjem.