LOGOPED BEOGRAD

VOCASTIM®- MASTER

VocaSTIM Master je aparat koji je konceptualno osmišljen za dijagnozu, terapiju I terapijsku kontrolu kod različitih poremećaja mišića lica I vrata. Ovo je standardizovana terapija koja se zasniva na elektrostimulaciji oštećene muskulature.

Koristi se kod:

  • pareza ili paraliza larinksa,
  • kod problema sa gutanjem -dysphagia,
  • za tretiranje ošte enja nakon insulta (šlogova)- AFAZIJE
  • poremećaje u govoru povezanih sa parezama kranijalnih nerava V, VII, IX, X, XI, XII
  • dizartrija, dizartrinog govora u sklopu različitih cerebelarnih ataksija (npr. Dandy-Walker sy…),
  • poremećaja govora nastalih usled degenerativnih oboljenja
  • CNS-a trening glasa pomoću elektroterapije sa fonetskim vežbama sa CD-a,
  • kontrola progresa terapije pacijenta.


vocaSTIM® Master omogućava brzu, automatsku dijagnozu stepena oštećenja paretične musculature. Dijagnoza automatski daje optimalne terapijske parametre koji se mogu izabrati i odrediti zajedno sa različitim fonetskim vežbama korisćenjem menija sa indikacijama. Sa zadovoljstvom vam predstavljamo da smo jedini cetar u našoj zemlji i regionu koji radi elektrostimulaciju mišića lica I i vrata vocaSTIM® aparatom. Licenciran od strane Ministarstva zdravlja Ruske federacije, Nacionalni medicinsko-hirurški centar N.I.PIOROGOVA


PiŠite nam

Kontakt

Adresa

Vojvođanska 13

Telefon:

063 7870430

Radno vreme

Pon-Pet 09:00 - 20:00