LOGOPED BEOGRAD

 • 4
 • 4
 • 2
 • 4

NEUROFIDBEK TERAPIJA

Neurofidbek trening je potpuno neinvazivna vrsta terapije, koja se od skora u svetu koristi kao dodatak terapiji širokog spektra poremećaja. Alat koji koristimo u ovoj terapiji je neurofidbek aparat. Ovaj uređaj nam omogućava da stimulišemo mozak na različite reakcije, prateći pritom moždane talase pacijenta (EEG), a po potrebi i druge telesne funkcije kao što su srčani ritam, krvni pritisak, protok krvi, napetost u mišićima..

Kako funkcioniše neurofidbek terapija?
Pre početka terapije, pacijentu prikačimo elektrode, koje će meriti moždane talase u realnom vremenu. Zatim, zadajemo pacijentu jednostavne zadatke, koji će pokrenuti moždanu aktivnost koju merimo. To moze biti jednostavna video igrica, ili audio stimulacija (npr. puštanje muzike ili zvukova koji naglo počinju i prestaju). Ove aktivnosti su tako osmišljene da podstiču mozak da obrađuje informacije na različite načine. Mozak reaguje na ove nadražaje, a mi posmatramo te reakcije na EEG izveštaju. U praksi, ovi izveštaju značajno variraju od terapije do terapije i po njima pratimo napredak pacijenta...

..opsirnije

vocaSTIM®- Master

Logopedski instrumenti

"Neurofeedback" terapija

Neurofidbek trening je potpuno neinvazivna vrsta terapije, koja se koristi kao dodatak terapiji širokog spektra poremećaja.

Soundsory headset

"Soundsory" je program koji pomaže u poboljšanju motornih i kognitivnih sposobnosti pacijenata.

Digitalni logopedski set

Ovaj aparat se koristi u tretmanu poremećaja artikulacije, oštećenja sluha, kod mucanja, ubrzanog govora..

School DAF aparat

School DAF aparat, pružajuči odloženu povratnu audio informaciju, momentalno smanjuje mucanje kod dece za 70%, a...

Forbrain aparat

Forbrain aparat

Forbrain aparat se koristi kod poteškoća pažnje i koncentracije, ali utiče i na uspostavljanje ritmičnog i tečnog govora...

vocaSTIM®- Master

Ovaj aparat se koristi u dijagnostici, terapiji i terapijskoj kontroli različitih poremećaja mišića lica i vrata.

Logopedska protetika

Tokom logopedskog tretmana našim malim pacijentima preporučujemo nošenje proteze za jezik.

Logopedske sonde

Logopedske sonde se koriste kao pomoćni instrument u terapiji artikulacionih poremećaja..

Logopedske sonde

Centar za edukaciju Torbica+ vrši obuku za primenu artikulacionih sondi (sondi za postavku glasova) i masažnih sondi (po čijoj primeni smo jedinstveni u Srbiji i regionu).
Cena obuke, sa setom sondi koji se dobija na poklon, je:
24.000,00- artikulacione sonde
30.000,00- masažne sonde

Nakon obuke se dobija sertifikat i priručnik.

NaŠe usluge

Individualizovani tretmani

U našoj ustanovi tretmani su organizovani prvenstveno prema potrebama deteta i njegovom senzibilitetu. U radu kombinujemo individualni i grupni( dvoje dece) pristup. Naši logopedi, defektolozi i specijalni pedagozi strpljivo i predano rade na korekciji govorno-jezičkih, psihomotornih, senzornih kao i ranih razvojnih poremećaja(kao što su, recimo, poremećaji iz pervazivnog spektra). Koristeći znanje, iskustvo, ali i najnovije digitalne aparate i pomagala uspevamo da izvučemo iz dece njihov maksimum.

EDUKACIJA

Uspešno se bavimo savetovanjem i edukacijom roditelja dece sa različitim razvojnim poremećajima. Takođe, vršimo i profesionalnu edukaciju za upotrebu artikulacionih i masažnih sondi, kao sertifikovani partner ruskog nacionalnog medicinsko-hirurškog centra N.I.PIOROGOVA.

Opširnije o obukama, možete pročitati OVDE

SARADNJA

Ukoliko budemo smatrali da je Vašem detetu potrebna opservacija još nekog stručnog lica, rado ćemo organizovati njegov dolazak kod nas, jer imamo tim već dugi niz godina. Holističkim pristupom postižemo odlične rezultate kod dece kod koje postoje odreeni deficiti.

O nama

Mi smo mala, privatna ordinacija koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, stimulacijom i tretmanom svih ranih razvojih poremećaja, posebno poremećaja koji su vezani za govor i jezik. Motiv nam je da se deca i roditelji lepo osećaju kod nas i da rado dolaze.

Opremljeni smo raznovrsnim edukativnim materijalom koji nam služi kao potpora u radu sa decom. Imamo mnoštvo knjiga, slagalica, drvenih igračaka, materijala iz Montesori programa, zatim za stimulaciju senzora, zvučnih igračaka. Opremljeni smo, takodje, i najsavremenijom aparaturom koja se koristi u tretmanu. Artikulacione i masazne sonde kao i ostali instrumenti za oralnusenzomotoriku svakodnevno se koriste u radu sa decom. Cilj nam je pre svega prevencija, a zatim i pravovremena dijagnostika i organizovanje adekvatnog tretmana.

Nalazimo se na Novom Beogradu, na mestu pristupačnom za dolazak iz bilo kog dela grada.

NaŠ tim

Logoped no.1

Svetlana Torbica-Marinković

Logoped no.2

Kristina Šulović Petković

Logoped no.3

Ivana Kuzminac

Logoped no.4

Milica Jotović

Logoped no.1

Slavka Đukic

Logoped no.2

Mlađan Kurdumanović

Škola za trudnice "Mamin san"

Svakog meseca u toku godine počevši od 2015. godine, držimo predavanja na temu "Značaj ranog psihomotornog i govorno-jezičkog razvoja" u školici roditeljstva “Mamin san”.

Posetite nas,
Logoped Torbica+, Novi Beograd
Škola roditeljstva “Mamin san”, Novi Beograd

Skola roditeljstva Mamin san

Škola za trudnice

Predavač Svetlana Torbica Marinković

Muyicko-logopedske radionice

Muziko terapija - "Muzikanti"

Od oktobra 2017. ponovo kod nas, muzički program za decu "Muzikanti". Pozivamo decu i roditelje da nam se pridruže nedeljom u 10h. Prijave na telefon 063.78.70.430

Cenovnik Logoped Torbica+

Vrsta pregleda Trajanje Cena

 • Prvi pregled logopeda (testiranje, dijagnostika) 60 minuta 3000
 • Prvi pregled - patronaža, teren 60 minuta 4000
 • Prvi pregled ONLINE (Skype, Viber..) 60 minuta 4000
 • Kontrolni pregled logopeda (nakon mesec dana) 60 minuta 1500
 • Stimulacija jezika i govora- tretman 60 minuta 1500
 • Stimulacija jezika i govora- ONLINE 45 minuta 1800
 • Stimulacija jezika i govora- tretman patronaža 45-60 minuta 2000
 • Rana stimulacija govora i jezika (0-3god) 45 minuta 1500
 • Reedukacija psihomotorike 60 minuta 1500
 • Reedukacija psihomotorike-PAKET od 10 tretmana 60 minuta 13500
 • 10% popusta-PAKET od 10 tretmana, 2-4 puta nedeljno 60 minuta 13500
 • 20% popusta-PAKET od 10 tretmana, 5 puta nedeljno 60 minuta 12000
 • Stimulacija govora i jezika- za dva deteta iz porodice 60 minuta 2000
 • Pregled psihologa- psihodijagnostička procena (testiranje) 60 minuta 5000
 • Pregled psihologa- procena, opservacija, savetodavni rad 60 minuta 3000
 • Sistematski pregled pred polazak u školu, izdavanje potvrde 30 minuta 1000
 • Torbicina ISKRA 4h 18000
 • Izdavanje nalaza- ponovljeno - 100

Zvaničan cenovnik počev od 17.02.2017.
Centar za edukaciju Torbica+
Svetlana Torbica Marinković

Ovako su nas ocenili

PiŠite nam

Kontakt

Adresa

Vojvođanska 13

Telefon:

063 7870430

Radno vreme

Pon-Pet 09:00 - 20:00